گروه مشاوره هيوا گروه مشاوره هيوا .

گروه مشاوره هيوا

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري زراعت 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته زراعت توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري زراعت درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري زراعت ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري زراعت 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .


 


برچسب: تكميل ظرفيت دكتري زراعت، تكميل ظرفيت دكتري زراعت 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري زراعت، تكميل ظرفيت دكتري سراسري زراعت 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت زراعت، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري زراعت، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري زراعت 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۲۷:۲۶ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري علوم دامي 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته علوم دامي توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري علوم دامي درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري علوم دامي ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري علوم دامي 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري علوم دامي، تكميل ظرفيت دكتري علوم دامي 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري علوم دامي، تكميل ظرفيت دكتري سراسري علوم دامي 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت علوم دامي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري علوم دامي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري علوم دامي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۲۶:۱۷ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي مواد و متالوژي 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته مهندسي مواد و متالوژي توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري مهندسي مواد و متالوژي درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري مهندسي مواد و متالوژي ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي مواد و متالوژي 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري مهندسي مواد و متالوژي، تكميل ظرفيت دكتري مهندسي مواد و متالوژي 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي مواد و متالوژي، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي مواد و متالوژي 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت مهندسي مواد و متالوژي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي مواد و متالوژي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي مواد و متالوژي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۲۲:۲۶ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم تربيتي دانشگاه آزاد 96


هر ساله به داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اين فرصت داده مي شود تا پس از اعلام نتايج ارشد دانشگاه آزاد در صورت عدم قبولي در انتخاب رشته يا نارضايتي از رشته محل قبولي در تكميل ظرفيت اين مقطع شركت كنند . داوطلبان ارشد رشته علوم تربيتي نيز مي توانند از اين فرصت استفاده كرده و شانس خود را براي قبولي در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد بيازمايند . با توجه به ادغام كنكور ارشد سراسري و دانشگاه آزاد ، داوطلباني كه در آزمون ارشد 96 در رشته علوم تربيتي ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حضور داشته اند ، حق شركت در تكميل ظرفيت ارشد دانشگاه آزاد 96 را دارا مي باشند . از جمله اطلاعاتي كه مي توانيم براي انجام انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 در اختيار شما قرار دهيم تا شانس قبولي خود را مشاهده نماييد ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت علوم تربيتي دانشگاه آزاد مي باشد . داوطلبان اين رشته مي توانند با بررسي رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد و رتبه هايي كه در اختيارشان قرار داده ايم به آمادگي بيش تري براي انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 دست يابند .برچسب: تكميل ظرفيت علوم تربيتي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم تربيتي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم تربيتي دانشگاه آزاد، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم تربيتي دانشگاه آزاد 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت علوم تربيتي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم تربيتي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم تربيتي دانشگاه آزاد، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم تربيتي دانشگاه آزاد 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۵۳:۵۱ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حسابداري دانشگاه آزاد 96


هر ساله به داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اين فرصت داده مي شود تا پس از اعلام نتايج ارشد دانشگاه آزاد در صورت عدم قبولي در انتخاب رشته يا نارضايتي از رشته محل قبولي در تكميل ظرفيت اين مقطع شركت كنند . داوطلبان ارشد رشته حسابداري نيز مي توانند از اين فرصت استفاده كرده و شانس خود را براي قبولي در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد بيازمايند . با توجه به ادغام كنكور ارشد سراسري و دانشگاه آزاد ، داوطلباني كه در آزمون ارشد 96 در رشته حسابداري ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حضور داشته اند ، حق شركت درتكميل ظرفيت ارشد دانشگاه آزاد 96 را دارا مي باشند . از جمله اطلاعاتي كه مي توانيم براي انجام انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 در اختيار شما قرار دهيم تا شانس قبولي خود را مشاهده نماييد ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت حسابداري دانشگاه آزاد مي باشد . داوطلبان اين رشته مي توانند با بررسي رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد و رتبه هايي كه در اختيارشان قرار داده ايم به آمادگي بيش تري براي انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 دست يابند .برچسب: تكميل ظرفيت حسابداري، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حسابداري، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حسابداري دانشگاه آزاد، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حسابداري دانشگاه آزاد 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت حسابداري، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حسابداري، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حسابداري دانشگاه آزاد، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حسابداري دانشگاه آزاد 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۴۵:۲۷ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حسابداري 96


تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فرصت مجدد براي داوطلبان رشته حسابداري است كه با توجه به مقايسه محل قبولي فعلي خود و رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد ، يكبار ديگر شانس خود را براي قبولي در يك رشته محل بهتر امتحان كنند . از آنجايي كه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حسابداري براي داوطلبان كليه دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، پيام نور ، غيرانتفاعي و پرديس خودگردان برگزار مي گردد لذا كليه داوطلباني كه در كنكور كارشناسي ارشد 96 در رشته حسابداري ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حاضر بوده اند ، بدون توجه به اينكه در مرحله اعلام نتايج نهايي كارشناسي ارشد در چه رشته محلي پذيرفته شده اند مي توانند در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد 96 شركت كنند . در ادامه و با توجه به آمار هاي در دسترس ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حسابداري 96 در رشته محل هاي مختلف را ارائه مي كنيم .برچسب: تكميل ظرفيت حسابداري، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حسابداري، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حسابداري 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت حسابداري، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حسابداري، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حسابداري 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۲۶:۰۰ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت دولتي دانشگاه آزاد 96


هر ساله به داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اين فرصت داده مي شود تا پس از اعلام نتايج ارشد دانشگاه آزاد در صورت عدم قبولي در انتخاب رشته يا نارضايتي از رشته محل قبولي در تكميل ظرفيت اين مقطع شركت كنند . داوطلبان ارشد رشته مديريت دولتي نيز مي توانند از اين فرصت استفاده كرده و شانس خود را براي قبولي در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد بيازمايند . با توجه به ادغام كنكور ارشد سراسري و دانشگاه آزاد ، داوطلباني كه در آزمون ارشد 96 در رشته مديريت دولتي ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حضور داشته اند ، حق شركت در تكميل ظرفيت ارشد دانشگاه آزاد 96 را دارا مي باشند . از جمله اطلاعاتي كه مي توانيم براي انجام انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 در اختيار شما قرار دهيم تا شانس قبولي خود را مشاهده نماييد ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت مديريت دولتي دانشگاه آزاد مي باشد . داوطلبان اين رشته مي توانند با بررسي رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد و رتبه هايي كه در اختيارشان قرار داده ايم به آمادگي بيش تري براي انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 دست يابند .برچسب: تكميل ظرفيت مديريت دولتي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت دولتي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت دولتي دانشگاه آزاد، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت دولتي دانشگاه آزاد 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت مديريت دولتي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت دولتي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت دولتي دانشگاه آزاد، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت دولتي دانشگاه آزاد 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۱۲:۲۰ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد شيمي دانشگاه آزاد 96


هر ساله به داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اين فرصت داده مي شود تا پس از اعلام نتايج ارشد دانشگاه آزاد در صورت عدم قبولي در انتخاب رشته يا نارضايتي از رشته محل قبولي در تكميل ظرفيت اين مقطع شركت كنند . داوطلبان ارشد رشته شيمي نيز مي توانند از اين فرصت استفاده كرده و شانس خود را براي قبولي در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد بيازمايند . با توجه به ادغام كنكور ارشد سراسري و دانشگاه آزاد ، داوطلباني كه در آزمون ارشد 96 در رشته شيمي ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حضور داشته اند ، حق شركت درتكميل ظرفيت ارشد دانشگاه آزاد 96 را دارا مي باشند . از جمله اطلاعاتي كه مي توانيم براي انجام انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 در اختيار شما قرار دهيم تا شانس قبولي خود را مشاهده نماييد ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت شيمي دانشگاه آزاد مي باشد . داوطلبان اين رشته مي توانند با بررسي رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد و رتبه هايي كه در اختيارشان قرار داده ايم به آمادگي بيش تري براي انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 دست يابند .برچسب: تكميل ظرفيت شيمي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد شيمي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد شيمي دانشگاه آزاد، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد شيمي دانشگاه آزاد 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت شيمي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد شيمي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد شيمي دانشگاه آزاد، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد شيمي دانشگاه آزاد 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۰۰:۳۶ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فيزيك دانشگاه آزاد 96


هر ساله به داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اين فرصت داده مي شود تا پس از اعلام نتايج ارشد دانشگاه آزاد در صورت عدم قبولي در انتخاب رشته يا نارضايتي از رشته محل قبولي در تكميل ظرفيت اين مقطع شركت كنند . داوطلبان ارشد رشته فيزيك نيز مي توانند از اين فرصت استفاده كرده و شانس خود را براي قبولي در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد بيازمايند . با توجه به ادغام كنكور ارشد سراسري و دانشگاه آزاد ، داوطلباني كه در آزمون ارشد 96 در رشته فيزيك ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حضور داشته اند ، حق شركت درتكميل ظرفيت ارشد دانشگاه آزاد 96 را دارا مي باشند . از جمله اطلاعاتي كه مي توانيم براي انجام انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 در اختيار شما قرار دهيم تا شانس قبولي خود را مشاهده نماييد ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت فيزيك دانشگاه آزاد مي باشد . داوطلبان اين رشته مي توانند با بررسي رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد و رتبه هايي كه در اختيارشان قرار داده ايم به آمادگي بيش تري براي انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 دست يابند .برچسب: تكميل ظرفيت فيزيك، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فيزيك، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فيزيك دانشگاه آزاد، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فيزيك دانشگاه آزاد 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت فيزيك، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فيزيك، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فيزيك دانشگاه آزاد، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فيزيك دانشگاه آزاد 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۵۰:۳۲ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فيزيك 96


تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فرصت مجدد براي داوطلبان رشته فيزيك است كه با توجه به مقايسه محل قبولي فعلي خود و رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد ، يكبار ديگر شانس خود را براي قبولي در يك رشته محل بهتر امتحان كنند . از آنجايي كه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فيزيك براي داوطلبان كليه دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، پيام نور ، غيرانتفاعي و پرديس خودگردان برگزار مي گردد لذا كليه داوطلباني كه در كنكور كارشناسي ارشد 96 در رشته فيزيك ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حاضر بوده اند ، بدون توجه به اينكه در مرحله اعلام نتايج نهايي كارشناسي ارشد در چه رشته محلي پذيرفته شده اند مي توانند در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد 96 شركت كنند . در ادامه و با توجه به آمار هاي در دسترس ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فيزيك 96 در رشته محل هاي مختلف را ارائه مي كنيم .برچسب: تكميل ظرفيت فيزيك، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فيزيك، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فيزيك 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت فيزيك، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فيزيك، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فيزيك 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۴۰:۴۵ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع: