گروه مشاوره هيوا گروه مشاوره هيوا .

گروه مشاوره هيوا

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي عمران دانشگاه آزاد 96


هر ساله به داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اين فرصت داده مي شود تا پس از اعلام نتايج ارشد دانشگاه آزاد در صورت عدم قبولي در انتخاب رشته يا نارضايتي از رشته محل قبولي در تكميل ظرفيت اين مقطع شركت كنند . داوطلبان ارشد رشته مهندسي عمران نيز مي توانند از اين فرصت استفاده كرده و شانس خود را براي قبولي در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد بيازمايند . با توجه به ادغام كنكور ارشد سراسري و دانشگاه آزاد ، داوطلباني كه در آزمون ارشد 96 در رشته مهندسي عمران ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حضور داشته اند ، حق شركت در تكميل ظرفيت ارشد دانشگاه آزاد 96 را دارا مي باشند . از جمله اطلاعاتي كه مي توانيم براي انجام انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 در اختيار شما قرار دهيم تا شانس قبولي خود را مشاهده نماييد ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت مهندسي عمران دانشگاه آزاد مي باشد . داوطلبان اين رشته مي توانند با بررسي رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد و رتبه هايي كه در اختيارشان قرار داده ايم به آمادگي بيش تري براي انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 دست يابند .برچسب: تكميل ظرفيت مهندسي عمران، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي عمران، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي عمران دانشگاه آزاد، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي عمران دانشگاه آزاد 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت مهندسي عمران، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي عمران، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي عمران دانشگاه آزاد، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي عمران دانشگاه آزاد 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۳۲:۲۹ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي عمران 96


تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فرصت مجدد براي داوطلبان رشته مهندسي عمران است كه با توجه به مقايسه محل قبولي فعلي خود و رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد ، يكبار ديگر شانس خود را براي قبولي در يك رشته محل بهتر امتحان كنند . از آنجايي كه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي عمران براي داوطلبان كليه دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، پيام نور ، غيرانتفاعي و پرديس خودگردان برگزار مي گردد لذا كليه داوطلباني كه در كنكور كارشناسي ارشد 96 در رشته مهندسي عمران ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حاضر بوده اند ، بدون توجه به اينكه در مرحله اعلام نتايج نهايي كارشناسي ارشد در چه رشته محلي پذيرفته شده اند مي توانند در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد 96 شركت كنند . در ادامه و با توجه به آمار هاي در دسترس ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي عمران 96 در رشته محل هاي مختلف را ارائه مي كنيم .برچسب: تكميل ظرفيت مهندسي عمران، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي عمران، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي عمران 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت مهندسي عمران، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي عمران، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي عمران 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۲۰:۳۱ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96


پس از اعلام نتايج كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 ، آخرين فرصت براي داوطلباني كه از انتخاب رشته جا مانده و يا از رشته محل قبولي خود راضي نيستند ، شركت در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد مي باشد .  اين داوطلبان مي توانند با مطالعه دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد از رشته محل هايي كه اعلام ظرفيت نموده اند آگاهي يابند . با توجه به اين كه بسياري از داوطلبان پس از اعلام نتايج كارشناسي ارشد به دانشگاه راه يافته و ثبت نام نموده اند ، شانس قبولي براي شركت كنندگان تكميل ظرفيت افزايش خواهد يافت ولي بايد توجه داشت كه در اين مرحله نيز رقابت ميان رشته هاي پرمتقاضي سخت مي باشد و داوطلبان مي بايست با دقت بيش تري اقدام به انتخاب رشته نمايند . از اين رو در اين مقاله به بررسي رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد پرداخته ايم . هر چند اطلاعاتي كه در ادامه به آن مي پردازيم آمار جامع و كاملي نمي باشد اما ديد بازتري براي شما ايجاد خواهد كرد .برچسب: تكميل ظرفيت، رتبه قبولي تكميل ظرفيت، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت ارشد دانشگاه آزاد 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۵:۲۶:۰۶ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد 96


تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد سراسري فرايندي است كه در آن دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، پيام نور ، غيرانتفاعي و پرديس خودگردانبراي تكميل ظرفيت هاي باقي مانده خود اقدام به جذب دانشجو مي كنند . به عبارت ديگر دانشگاه ها پس از اعلام نتايج كارشناسي ارشد ، ظرفيت هاي خالي خود را به سازمان سنجش اعلام مي كنند تا داوطلباني كه در مرحله انتخاب رشته ارشد موفق نبوده و يا جا مانده اند از فرصت دوباره اي كه به آن ها داده مي شود استفاده كنند . متقاضيان شركت در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد 96 مي توانند از بين ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد 96 انتخاب رشته نمايند . به منظور آگاهي بيش تر در اين زمينه و داشتن انتخاب رشته دقيق و حساب شده سعي كرده ايم بر اساس آمار موجود ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد را در بازه هاي خوشبينانه ، منطقي و بدبينانه ارائه دهيم تا با مقايسه رتبه خود با اين آمار ، شانس قبولي خود را به طور تقريبي تخمين بزنيد .برچسب: تكميل ظرفيت ارشد، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد، رتبه قبولي تكميل ظرفيت، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت ارشد، رتبه قبولي تكميل ظرفيت ارشد 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۵:۰۴:۱۱ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

اعلام نتايج تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96


طبق روال سال هاي گذشته زمان احتمالي نتايج تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 حدودا مهرماه اعلام مي شود . براي اطلاع دقيق و لحظه اي از اعلام نتايج تكميل ظرفيت ارشد آزاد 96 مي توانيد عضو كانال كارشناسي ارشد شويد . بنابراين اگر در آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد شركت كرده بوديد و با ثبت نام در سايت معاونت سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد در حداقل يك رشته محل تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد انتخاب رشته كرده باشيد براي اعلام نتايج تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 كافيست طبق راهنماي زير اقدام كنيد تا كارنامه خود را مشاهده نماييد . همچنين اگر در تكميل ظرفيت كنكور سراسري كارشناسي ارشد 96 شركت كرده ايد براي مشاهده اعلام نتايج تكميل ظرفيت كنكور سراسري كارشناسي ارشد 96 كليك كنيد .برچسب: اعلام نتايج تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96، اعلام نتايج تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد، اعلام نتايج تكميل ظرفيت ارشد آزاد 96، مشاهده نتايج تكميل ظرفيت ارشد دانشگاه آزاد، نتيجه تكميل ظرفيت ارشد آزاد 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۱۸:۰۶ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت اتاق عمل دانشگاه آزاد سهميه بسيج فعال 96


در انتخاب رشته تجربي رشته اتاق عمل يكي از پرمتقاضي ترين رشته ها محسوب مي شود كه معمولا پس از اعلام نتايج دانشگاه آزاد ، جمعيت كثيري از داوطلبان كنكور سراسري 96 به دنبال تكميل ظرفيت اتاق عمل دانشگاه آزاد هستند . در دانشگاه ازاد داوطلبان به سه سهميه عادي ، ايثارگران و بسيج فعال تقسيم مي شوند كه آن دسته از داوطلباني كه از سهميه بسيج فعال استفاده مي نمايند براي شركت در تكميل ظرفيت  دانشگاه آزاد مي بايست 95 درصد تراز قبولي آخرين فرد پذيرفته شده براي رشته هاي دكتري عمومي و 90 درصد تراز آخرين نفر قبولي براي ساير رشته ها را به دست آورند تا در صورت وجود ظرفيت پذيرش در آن رشته محل ، پذيرفته شوند . معمولا هر ساله در انتخاب رشته دانشگاه آزاد برخي رشته محل ها ظرفيت شان به طور كامل تكميل نشده و از طرف دانشگاه آزاد در تكميل ظرفيت ارائه مي شوند كه متقاضيان شركت در تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد مي توانند با مراجعه به دفترچه انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد ليست رشته محل هاي ارائه شده را ملاحظه نمايند . در اين مقاله رتبه قبولي تكميل ظرفيت اتاق عمل دانشگاه آزاد را در سهميه بسيج فعال اختيارتان قرار داده ايم . براي اطلاع از تراز قبولي تكميل ظرفيت اتاق عمل دانشگاه آزاد سهميه بسيج فعال كليك نماييد .برچسب: تكميل ظرفيت اتاق عمل، تكميل ظرفيت اتاق عمل دانشگاه آزاد سهميه بسيج فعال، رتبه قبولي اتاق عمل سهميه بسيج فعال، رتبه قبولي تكميل ظرفيت اتاق عمل سهميه بسيج فعال، رتبه قبولي تكميل ظرفيت اتاق عمل آزاد سهميه بسيج فعال، رتبه قبولي تكميل ظرفيت اتاق عمل دانشگاه آزاد سهميه بسيج فعال 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت اتاق عمل سهميه بسيج فعال 96، رتبه تكميل ظرفيت اتاق عمل سهميه بسيج فعال 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۴۴:۴۷ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت داروسازي دانشگاه آزاد سهميه بسيج فعال 96


در انتخاب رشته تجربي رشته داروسازي يكي از پرمتقاضي ترين رشته ها محسوب مي شود كه معمولا پس از اعلام نتايج دانشگاه آزاد ، جمعيت كثيري از داوطلبان كنكور سراسري 96 به دنبال تكميل ظرفيت داروسازي دانشگاه آزاد هستند . در دانشگاه ازاد داوطلبان به سه سهميه عادي ، ايثارگران و بسيج فعال تقسيم مي شوند كه آن دسته از داوطلباني كه از سهميه بسيج فعال استفاده مي نمايند براي شركت در تكميل ظرفيت  دانشگاه آزاد مي بايست 95 درصد تراز قبولي آخرين فرد پذيرفته شده براي رشته هاي دكتري عمومي و 90 درصد تراز آخرين نفر قبولي براي ساير رشته ها را به دست آورند تا در صورت وجود ظرفيت پذيرش در آن رشته محل ، پذيرفته شوند . معمولا هر ساله در انتخاب رشته دانشگاه آزاد برخي رشته محل ها ظرفيت شان به طور كامل تكميل نشده و از طرف دانشگاه آزاد در تكميل ظرفيت ارائه مي شوند كه متقاضيان شركت در تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد مي توانند با مراجعه به دفترچه انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد ليست رشته محل هاي ارائه شده را ملاحظه نمايند . در اين مقاله رتبه قبولي تكميل ظرفيت داروسازي دانشگاه آزاد را در سهميه بسيج فعال اختيارتان قرار داده ايم . براي اطلاع از تراز قبولي تكميل ظرفيت داروسازي دانشگاه آزاد سهميه بسيج فعال كليك نماييد .


برچسب: تكميل ظرفيت داروسازي، تكميل ظرفيت داروسازي دانشگاه آزاد سهميه بسيج فعال، رتبه قبولي داروسازي سهميه بسيج فعال، رتبه قبولي تكميل ظرفيت داروسازي سهميه بسيج فعال، رتبه قبولي تكميل ظرفيت داروسازي آزاد سهميه بسيج فعال، رتبه قبولي تكميل ظرفيت داروسازي دانشگاه آزاد سهميه بسيج فعال 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت داروسازي سهميه بسيج فعال 96، رتبه تكميل ظرفيت داروسازي سهميه بسيج فعال 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۴۲:۳۵ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت دندانپزشكي دانشگاه آزاد سهميه بسيج فعال 96


در انتخاب رشته تجربي رشته دندانپزشكي يكي از پرمتقاضي ترين رشته ها محسوب مي شود كه معمولا پس از اعلام نتايج دانشگاه آزاد ، جمعيت كثيري از داوطلبان كنكور سراسري 96 به دنبال تكميل ظرفيت دندانپزشكي دانشگاه آزاد هستند . در دانشگاه ازاد داوطلبان به سه سهميه عادي ، ايثارگران و بسيج فعال تقسيم مي شوند كه آن دسته از داوطلباني كه از سهميه بسيج فعال استفاده مي نمايند براي شركت در تكميل ظرفيت  دانشگاه آزاد مي بايست 95 درصد تراز قبولي آخرين فرد پذيرفته شده براي رشته هاي دكتري عمومي و 90 درصد تراز آخرين نفر قبولي براي ساير رشته ها را به دست آورند تا در صورت وجود ظرفيت پذيرش در آن رشته محل ، پذيرفته شوند . معمولا هر ساله در انتخاب رشته دانشگاه آزاد برخي رشته محل ها ظرفيت شان به طور كامل تكميل نشده و از طرف دانشگاه آزاد در تكميل ظرفيت ارائه مي شوند كه متقاضيان شركت در تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد مي توانند با مراجعه به دفترچه انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد ليست رشته محل هاي ارائه شده را ملاحظه نمايند . در اين مقاله رتبه قبولي تكميل ظرفيت دندانپزشكي دانشگاه آزاد را در سهميه بسيج فعال اختيارتان قرار داده ايم . براي اطلاع از تراز قبولي تكميل ظرفيت دندانپزشكي دانشگاه آزاد سهميه بسيج فعال كليك نماييد .برچسب: تكميل ظرفيت دندانپزشكي، تكميل ظرفيت دندانپزشكي دانشگاه آزاد سهميه بسيج فعال، رتبه قبولي دندانپزشكي سهميه بسيج فعال، رتبه قبولي تكميل ظرفيت دندانپزشكي سهميه بسيج فعال، رتبه قبولي تكميل ظرفيت دندانپزشكي آزاد سهميه بسيج فعال، رتبه قبولي تكميل ظرفيت دندانپزشكي دانشگاه آزاد سهميه بسيج فعال 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت دندانپزشكي سهميه بسيج فعال 96، رتبه تكميل ظرفيت دندانپزشكي سهميه بسيج فعال 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۴۰:۱۵ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت مامايي دانشگاه آزاد سهميه بسيج فعال 96


در انتخاب رشته تجربي رشته مامايي يكي از پرمتقاضي ترين رشته ها محسوب مي شود كه معمولا پس از اعلام نتايج دانشگاه آزاد ، جمعيت كثيري از داوطلبان كنكور سراسري 96 به دنبال تكميل ظرفيت مامايي دانشگاه آزاد هستند . در دانشگاه ازاد داوطلبان به سه سهميه عادي ، ايثارگران و بسيج فعال تقسيم مي شوند كه آن دسته از داوطلباني كه از سهميه بسيج فعال استفاده مي نمايند براي شركت در تكميل ظرفيت  دانشگاه آزاد مي بايست 95 درصد تراز قبولي آخرين فرد پذيرفته شده براي رشته هاي دكتري عمومي و 90 درصد تراز آخرين نفر قبولي براي ساير رشته ها را به دست آورند تا در صورت وجود ظرفيت پذيرش در آن رشته محل ، پذيرفته شوند . معمولا هر ساله در انتخاب رشته دانشگاه آزاد برخي رشته محل ها ظرفيت شان به طور كامل تكميل نشده و از طرف دانشگاه آزاد در تكميل ظرفيت ارائه مي شوند كه متقاضيان شركت در تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد مي توانند با مراجعه به دفترچه انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد ليست رشته محل هاي ارائه شده را ملاحظه نمايند . در اين مقاله رتبه قبولي تكميل ظرفيت مامايي دانشگاه آزاد را در سهميه بسيج فعال اختيارتان قرار داده ايم . براي اطلاع از تراز قبولي تكميل ظرفيت مامايي دانشگاه آزاد سهميه بسيج فعال كليك نماييد .برچسب: تكميل ظرفيت مامايي، تكميل ظرفيت مامايي دانشگاه آزاد سهميه بسيج فعال، رتبه قبولي مامايي سهميه بسيج فعال، رتبه قبولي تكميل ظرفيت مامايي سهميه بسيج فعال، رتبه قبولي تكميل ظرفيت مامايي آزاد سهميه بسيج فعال، رتبه قبولي تكميل ظرفيت مامايي دانشگاه آزاد سهميه بسيج فعال 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت مامايي سهميه بسيج فعال 96، رتبه تكميل ظرفيت مامايي سهميه بسيج فعال 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۳۷:۱۳ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

رتبه قبولي تكميل ظرفيت پرستاري دانشگاه آزاد سهميه بسيج فعال 96


در انتخاب رشته تجربي رشته پرستاري يكي از پرمتقاضي ترين رشته ها محسوب مي شود كه معمولا پس از اعلام نتايج دانشگاه آزاد ، جمعيت كثيري از داوطلبان كنكور سراسري 96 به دنبال تكميل ظرفيت پرستاري دانشگاه آزاد هستند . در دانشگاه ازاد داوطلبان به سه سهميه عادي ، ايثارگران و بسيج فعال تقسيم مي شوند كه آن دسته از داوطلباني كه از سهميه بسيج فعال استفاده مي نمايند براي شركت در تكميل ظرفيت  دانشگاه آزاد مي بايست 95 درصد تراز قبولي آخرين فرد پذيرفته شده براي رشته هاي دكتري عمومي و 90 درصد تراز آخرين نفر قبولي براي ساير رشته ها را به دست آورند تا در صورت وجود ظرفيت پذيرش در آن رشته محل ، پذيرفته شوند . معمولا هر ساله در انتخاب رشته دانشگاه آزاد برخي رشته محل ها ظرفيت شان به طور كامل تكميل نشده و از طرف دانشگاه آزاد در تكميل ظرفيت ارائه مي شوند كه متقاضيان شركت در تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد مي توانند با مراجعه به دفترچه انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد ليست رشته محل هاي ارائه شده را ملاحظه نمايند . در اين مقاله رتبه قبولي تكميل ظرفيت پرستاري دانشگاه آزاد را در سهميه بسيج فعال اختيارتان قرار داده ايم . براي اطلاع از تراز قبولي تكميل ظرفيت پرستاري دانشگاه آزاد سهميه بسيج فعال كليك نماييد .


 


برچسب: تكميل ظرفيت پرستاري، تكميل ظرفيت پرستاري دانشگاه آزاد سهميه بسيج فعال، رتبه قبولي پرستاري سهميه بسيج فعال، رتبه قبولي تكميل ظرفيت پرستاري سهميه بسيج فعال، رتبه قبولي تكميل ظرفيت پرستاري آزاد سهميه بسيج فعال، رتبه قبولي تكميل ظرفيت پرستاري دانشگاه آزاد سهميه بسيج فعال 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت پرستاري سهميه بسيج فعال 96، رتبه تكميل ظرفيت پرستاري سهميه بسيج فعال 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۳۵:۱۲ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع: