گروه مشاوره هيوا گروه مشاوره هيوا .

گروه مشاوره هيوا

رتبه قبولي تكميل ظرفيت هوشبري دانشگاه آزاد سهميه بسيج فعال 96


در انتخاب رشته تجربي رشته هوشبري يكي از پرمتقاضي ترين رشته ها محسوب مي شود كه معمولا پس از اعلام نتايج دانشگاه آزاد ، جمعيت كثيري از داوطلبان كنكور سراسري 96 به دنبال تكميل ظرفيت هوشبري دانشگاه آزاد هستند . در دانشگاه ازاد داوطلبان به سه سهميه عادي ، ايثارگران و بسيج فعال تقسيم مي شوند كه آن دسته از داوطلباني كه از سهميه بسيج فعال استفاده مي نمايند براي شركت در تكميل ظرفيت  دانشگاه آزاد مي بايست 95 درصد تراز قبولي آخرين فرد پذيرفته شده براي رشته هاي دكتري عمومي و 90 درصد تراز آخرين نفر قبولي براي ساير رشته ها را به دست آورند تا در صورت وجود ظرفيت پذيرش در آن رشته محل ، پذيرفته شوند . معمولا هر ساله در انتخاب رشته دانشگاه آزاد برخي رشته محل ها ظرفيت شان به طور كامل تكميل نشده و از طرف دانشگاه آزاد در تكميل ظرفيت ارائه مي شوند كه متقاضيان شركت در تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد مي توانند با مراجعه به دفترچه انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد ليست رشته محل هاي ارائه شده را ملاحظه نمايند . در اين مقاله رتبه قبولي تكميل ظرفيت هوشبري دانشگاه آزاد را در سهميه بسيج فعال اختيارتان قرار داده ايم . براي اطلاع از تراز قبولي تكميل ظرفيت هوشبري دانشگاه آزاد سهميه بسيج فعال كليك نماييد .


 


برچسب: تكميل ظرفيت هوشبري، تكميل ظرفيت هوشبري دانشگاه آزاد سهميه بسيج فعال، رتبه قبولي هوشبري سهميه بسيج فعال، رتبه قبولي تكميل ظرفيت هوشبري سهميه بسيج فعال، رتبه قبولي تكميل ظرفيت هوشبري آزاد سهميه بسيج فعال، رتبه قبولي تكميل ظرفيت هوشبري دانشگاه آزاد سهميه بسيج فعال 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت هوشبري سهميه بسيج فعال 96، رتبه تكميل ظرفيت هوشبري سهميه بسيج فعال 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۱۱:۲۷ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت هوشبري دانشگاه آزاد سهميه بسيج فعال 96


براي بسياري شركت كنندگان در گروه آزمايشي تجربي در كنكور سراسري 96 قبولي در رشته هوشبري از اولويت هاي شان محسوب مي شود . حال كه پس از اعلام نتايج دانشگاه آزاد عده از داوطلبان به هر دليلي از رشته يا محل قبولي خود رضايت ندارند ، تكميل ظرفيت هوشبري دانشگاه آزاد اين امكان در اختيار اين داوطلبان قرار مي دهد تا مجددا بخت خويش را براي قبولي در رشته مورد علاقه خود بيازمايند . مزيت سهميه بسيج فعال نسبت به سهميه عادي اين است كه داوطلبان مشمول اين سهميه براي قبولي در رشته هاي دكتري عمومي مي بايست 95 درصد تراز آخرين نفر قبولي و براي قبولي در ساير رشته ها كافيست 90 درصد تراز آخرين نفر قبولي را كسب نمايند تا بتوانند از سهميه بسيج فعال استفاده نمايند . رشته هاي معرفي شده در تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 آن دسته از رشته محل هايي هستند كه در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 ظرفيت شان تكميل نشده است . اينكه رشته هوشبري در انتخاب رشته تكميل ظرفيت در كدام دانشگاه ها ارائه شده است را مي بايست در دفترچه انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 ملاحظه نماييد . در اين مقاله آماري از تراز قبولي تكميل ظرفيت هوشبري دانشگاه آزاد را در سهميه بسيج فعال در اختيارتان قرار داده ايم همچنين نرم افزار انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد نيز مي تواند آمار قبولي هاي تكميل ظرفيت را در ساير رشته ها در اختيارتان قرار دهد . براي اطلاع از رتبه قبولي تكميل ظرفيت هوشبري دانشگاه آزاد سهميه بسيج فعال كليك نماييد . 


 


برچسب: تكميل ظرفيت هوشبري بسيج فعال، تكميل ظرفيت هوشبري دانشگاه آزاد سهميه بسيج فعال، تراز قبولي هوشبري سهميه بسيج فعال، تراز قبولي تكميل ظرفيت هوشبري سهميه بسيج فعال، تراز قبولي تكميل ظرفيت هوشبري آزاد سهميه بسيج فعال، تراز قبولي تكميل ظرفيت هوشبري دانشگاه آزاد سهميه بسيج فعال 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت هوشبري سهميه بسيج فعال 96، تراز تكميل ظرفيت هوشبري سهميه بسيج فعال 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۵۴:۱۰ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت علوم آزمايشگاهي دانشگاه آزاد سهميه بسيج فعال 96


براي بسياري شركت كنندگان در گروه آزمايشي تجربي در كنكور سراسري 96 قبولي در رشته علوم آزمايشگاهي از اولويت هاي شان محسوب مي شود . حال كه پس از اعلام نتايج دانشگاه آزاد عده از داوطلبان به هر دليلي از رشته يا محل قبولي خود رضايت ندارند ، تكميل ظرفيت علوم آزمايشگاهي دانشگاه آزاد اين امكان در اختيار اين داوطلبان قرار مي دهد تا مجددا بخت خويش را براي قبولي در رشته مورد علاقه خود بيازمايند . مزيت سهميه بسيج فعال نسبت به سهميه عادي اين است كه داوطلبان مشمول اين سهميه براي قبولي در رشته هاي دكتري عمومي مي بايست 95 درصد تراز آخرين نفر قبولي و براي قبولي در ساير رشته ها كافيست 90 درصد تراز آخرين نفر قبولي را كسب نمايند تا بتوانند از سهميه بسيج فعال استفاده نمايند . رشته هاي معرفي شده در تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 آن دسته از رشته محل هايي هستند كه در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 ظرفيت شان تكميل نشده است . اينكه رشته علوم آزمايشگاهي در انتخاب رشته تكميل ظرفيت در كدام دانشگاه ها ارائه شده است را مي بايست در دفترچه انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 ملاحظه نماييد . در اين مقاله آماري از تراز قبولي تكميل ظرفيت علوم آزمايشگاهي دانشگاه آزاد را در سهميه بسيج فعال در اختيارتان قرار داده ايم همچنين نرم افزار انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد نيز مي تواند آمار قبولي هاي تكميل ظرفيت را در ساير رشته ها در اختيارتان قرار دهد . براي اطلاع از رتبه قبولي تكميل ظرفيت علوم آزمايشگاهي دانشگاه آزاد سهميه بسيج فعال كليك نماييد . 


 


برچسب: تكميل ظرفيت علوم آزمايشگاهي بسيج فعال، تكميل ظرفيت علوم آزمايشگاهي دانشگاه آزاد سهميه بسيج فعال، تراز قبولي علوم آزمايشگاهي سهميه بسيج فعال، تراز قبولي تكميل ظرفيت علوم آزمايشگاهي سهميه بسيج فعال، تراز قبولي تكميل ظرفيت علوم آزمايشگاهي آزاد سهميه بسيج فعال، تراز قبولي تكميل ظرفيت علوم آزمايشگاهي دانشگاه آزاد سهميه بسيج فعال 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت علوم آزمايشگاهي سهميه بسيج فعال 96، تراز تكميل ظرفيت علوم آزمايشگاهي سهميه بسيج فعال 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۳۶:۵۸ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت اتاق عمل دانشگاه آزاد سهميه بسيج فعال 96


براي بسياري شركت كنندگان در گروه آزمايشي تجربي در كنكور سراسري 96 قبولي در رشته اتاق عمل از اولويت هاي شان محسوب مي شود . حال كه پس از اعلام نتايج دانشگاه آزاد عده از داوطلبان به هر دليلي از رشته يا محل قبولي خود رضايت ندارند ، تكميل ظرفيت اتاق عمل دانشگاه آزاد اين امكان در اختيار اين داوطلبان قرار مي دهد تا مجددا بخت خويش را براي قبولي در رشته مورد علاقه خود بيازمايند . مزيت سهميه بسيج فعال نسبت به سهميه عادي اين است كه داوطلبان مشمول اين سهميه براي قبولي در رشته هاي دكتري عمومي مي بايست 95 درصد تراز آخرين نفر قبولي و براي قبولي در ساير رشته ها كافيست 90 درصد تراز آخرين نفر قبولي را كسب نمايند تا بتوانند از سهميه بسيج فعال استفاده نمايند . رشته هاي معرفي شده در تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 آن دسته از رشته محل هايي هستند كه در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 ظرفيت شان تكميل نشده است . اينكه رشته اتاق عمل در انتخاب رشته تكميل ظرفيت در كدام دانشگاه ها ارائه شده است را مي بايست در دفترچه انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 ملاحظه نماييد . در اين مقاله آماري از تراز قبولي تكميل ظرفيت اتاق عمل دانشگاه آزاد را در سهميه بسيج فعال در اختيارتان قرار داده ايم همچنين نرم افزار انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد نيز مي تواند آمار قبولي هاي تكميل ظرفيت را در ساير رشته ها در اختيارتان قرار دهد . براي اطلاع از رتبه قبولي تكميل ظرفيت اتاق عمل دانشگاه آزاد سهميه بسيج فعال كليك نماييد . برچسب: تكميل ظرفيت اتاق عمل بسيج فعال، تكميل ظرفيت اتاق عمل دانشگاه آزاد سهميه بسيج فعال، تراز قبولي اتاق عمل سهميه بسيج فعال، تراز قبولي تكميل ظرفيت اتاق عمل سهميه بسيج فعال، تراز قبولي تكميل ظرفيت اتاق عمل آزاد سهميه بسيج فعال، تراز قبولي تكميل ظرفيت اتاق عمل دانشگاه آزاد سهميه بسيج فعال 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت اتاق عمل سهميه بسيج فعال 96، تراز تكميل ظرفيت اتاق عمل سهميه بسيج فعال 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۲۲:۲۴ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت داروسازي دانشگاه آزاد سهميه بسيج فعال 96


براي بسياري شركت كنندگان در گروه آزمايشي تجربي در كنكور سراسري 96 قبولي در رشته داروسازي از اولويت هاي شان محسوب مي شود . حال كه پس از اعلام نتايج دانشگاه آزاد عده از داوطلبان به هر دليلي از رشته يا محل قبولي خود رضايت ندارند ، تكميل ظرفيت داروسازي دانشگاه آزاد اين امكان در اختيار اين داوطلبان قرار مي دهد تا مجددا بخت خويش را براي قبولي در رشته مورد علاقه خود بيازمايند . مزيت سهميه بسيج فعال نسبت به سهميه عادي اين است كه داوطلبان مشمول اين سهميه براي قبولي در رشته هاي دكتري عمومي مي بايست 95 درصد تراز آخرين نفر قبولي و براي قبولي در ساير رشته ها كافيست 90 درصد تراز آخرين نفر قبولي را كسب نمايند تا بتوانند از سهميه بسيج فعال استفاده نمايند . رشته هاي معرفي شده در تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 آن دسته از رشته محل هايي هستند كه در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 ظرفيت شان تكميل نشده است . اينكه رشته داروسازي در انتخاب رشته تكميل ظرفيت در كدام دانشگاه ها ارائه شده است را مي بايست در دفترچه انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 ملاحظه نماييد . در اين مقاله آماري از تراز قبولي تكميل ظرفيت داروسازي دانشگاه آزاد را در سهميه بسيج فعال در اختيارتان قرار داده ايم همچنين نرم افزار انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد نيز مي تواند آمار قبولي هاي تكميل ظرفيت را در ساير رشته ها در اختيارتان قرار دهد . براي اطلاع از رتبه قبولي تكميل ظرفيت داروسازي دانشگاه آزاد سهميه بسيج فعال كليك نماييد . 


 


برچسب: تكميل ظرفيت داروسازي بسيج فعال، تكميل ظرفيت داروسازي دانشگاه آزاد سهميه بسيج فعال، تراز قبولي داروسازي سهميه بسيج فعال، تراز قبولي تكميل ظرفيت داروسازي سهميه بسيج فعال، تراز قبولي تكميل ظرفيت داروسازي آزاد سهميه بسيج فعال، تراز قبولي تكميل ظرفيت داروسازي دانشگاه آزاد سهميه بسيج فعال 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت داروسازي سهميه بسيج فعال 96، تراز تكميل ظرفيت داروسازي سهميه بسيج فعال 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۰۶:۴۷ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع: