گروه مشاوره هيوا گروه مشاوره هيوا .

گروه مشاوره هيوا

رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت صنعتي 96


تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فرصت مجدد براي داوطلبان رشته مديريت صنعتي است كه با توجه به مقايسه محل قبولي فعلي خود و رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد ، يكبار ديگر شانس خود را براي قبولي در يك رشته محل بهتر امتحان كنند . از آنجايي كه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت صنعتي براي داوطلبان كليه دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، پيام نور ، غيرانتفاعي و پرديس خودگردان برگزار مي گردد لذا كليه داوطلباني كه در كنكور كارشناسي ارشد 96 در رشته مديريت صنعتي ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حاضر بوده اند ، بدون توجه به اينكه در مرحله اعلام نتايج نهايي كارشناسي ارشد در چه رشته محلي پذيرفته شده اند مي توانند در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد 96 شركت كنند . در ادامه و با توجه به آمار هاي در دسترس ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت صنعتي 96 در رشته محل هاي مختلف را ارائه مي كنيم .برچسب: تكميل ظرفيت مديريت صنعتي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت صنعتي، تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت صنعتي 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت مديريت صنعتي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت صنعتي، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت صنعتي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۲۴:۰۸ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري 96


سازمان سنجش براي داوطلباني كه از انتخاب رشته آزمون دكتري 96 جا مانده اند يا بعد از اين كه دعوت به مصاحبه شدند ، نتوانستندحدنصاب لازم براي دانشگاه مورد علاقه خود را كسب كنند ، امكاني به نام تكميل ظرفيت دكتري فراهم كرده تا ظرفيت رشته هاي تكميل نشده پر شود و داوطلبان مذكور با مراجعه به دفترچه انتخاب رشته تكميل ظرفيت دكتري 96 از ميان رشته محل هاي ارائه شده ، شانس خود را بيازمايند . با توجه به ادغام آزمون دكتري دانشگاه آزاد و آزمون دكتري سراسري ، امسال نسبت به سال گذشته شاهد تغييرات زيادي در تراز قبولي بوديم كه خوشبختانه توانستيم حدنصاب قبولي اكثر رشته محل ها را از كارنامه داوطلبان دكتري 96 استخراج كنيم و آماري كه در ادامه مشاهده مي كنيد كاملا مستند است . اما از آنجايي كه در تكميل ظرفيت دكتري 96 نمي توان به طور قطع گفت كه تراز قبولي در رشته اي كاهش مي يابد و يا بالعكس به همين دليل در اين مقاله محدوده تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري در همه رشته ها را در سه محدوده خوشبينانه ، منطقي و بدبينانه قرار داده ايم تا با مقايسه ترازي كه در آزمون دكتري 96 كسب كرده ايد با هر يك از محدوده ها ، قبولي خود را تخمين بزنيد . برچسب: تكميل ظرفيت، تكميل ظرفيت دكتري، تكميل ظرفيت دكتري سراسري، تكميل ظرفيت دكتري 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري، تراز قبولي تكميل ظرفيت 96، تراز تكميل ظرفيت 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۲۰:۳۱ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي صنايع 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته مهندسي صنايع توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري مهندسي صنايع درصورت كسب حدنصاب تراز قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري مهندسي صنايع ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي صنايع 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري مهندسي صنايع، تكميل ظرفيت دكتري مهندسي صنايع 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي صنايع، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي صنايع 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت مهندسي صنايع، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي صنايع، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي صنايع 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۵۱:۱۷ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري فيزيك 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته فيزيك توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري فيزيك درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري فيزيك ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري فيزيك 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري فيزيك، تكميل ظرفيت دكتري فيزيك 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري فيزيك، تكميل ظرفيت دكتري سراسري فيزيك 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت فيزيك، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري فيزيك، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري فيزيك 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۳۷:۳۱ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري علوم سياسي 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته علوم سياسي توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري علوم سياسي درصورت كسب حدنصاب تراز قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري علوم سياسي ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري علوم سياسي 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري علوم سياسي، تكميل ظرفيت دكتري علوم سياسي 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري علوم سياسي، تكميل ظرفيت دكتري سراسري علوم سياسي 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت علوم سياسي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري علوم سياسي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري علوم سياسي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۱۸:۲۸ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري حقوق خصوصي 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته حقوق خصوصي توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري حقوق خصوصي درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري حقوق خصوصي ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري حقوق خصوصي 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري حقوق خصوصي، تكميل ظرفيت دكتري حقوق خصوصي 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري حقوق خصوصي، تكميل ظرفيت دكتري سراسري حقوق خصوصي 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت حقوق خصوصي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري حقوق خصوصي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري حقوق خصوصي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۵۷:۰۲ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري تربيت بدني فيزيولوژي ورزشي 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته تربيت بدني فيزيولوژي ورزشي توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري تربيت بدني فيزيولوژي ورزشي درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري تربيت بدني فيزيولوژي ورزشي ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري تربيت بدني فيزيولوژي ورزشي 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري تربيت بدني فيزيولوژي ورزشي، تكميل ظرفيت دكتري تربيت بدني فيزيولوژي ورزشي 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري تربيت بدني فيزيولوژي ورزشي، تكميل ظرفيت دكتري سراسري تربيت بدني فيزيولوژي ورزشي 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت تربيت بدني فيزيولوژي ورزشي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري تربيت بدني فيزيولوژي ورزشي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري تربيت بدني فيزيولوژي ورزشي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۳۳:۰۵ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري زبان و ادبيات فارسي 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته زبان و ادبيات فارسي توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري زبان و ادبيات فارسي درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري زبان و ادبيات فارسي ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري زبان و ادبيات فارسي 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .


 


برچسب: تكميل ظرفيت دكتري زبان و ادبيات فارسي، تكميل ظرفيت دكتري زبان و ادبيات فارسي 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري زبان و ادبيات فارسي، تكميل ظرفيت دكتري سراسري زبان و ادبيات فارسي 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت زبان و ادبيات فارسي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري زبان و ادبيات فارسي، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري زبان و ادبيات فارسي 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۳۳:۲۷ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري شيمي تجزيه 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته شيمي تجزيه توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري شيمي تجزيه درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري شيمي تجزيه ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتريشيمي تجزيه 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري شيمي تجزيه، تكميل ظرفيت دكتري شيمي تجزيه 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري شيمي تجزيه، تكميل ظرفيت دكتري سراسري شيمي تجزيه 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت شيمي تجزيه، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري شيمي تجزيه، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري شيمي تجزيه 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۳۱:۵۳ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق قدرت 96


تكميل ظرفيت دكتري سراسري 96 در رشته مهندسي برق قدرت توسط سازمان سنجش و به منظور پركردن ظرفيت خالي دانشگاه هاي سراسري مانند دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، غيرانتفاعي و پيام نور و طبق ليست رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت دكتري 96 برگزار مي شود . داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق قدرت درصورت كسب حدنصاب ( تراز ) قبولي در اين مرحله 50 درصد از راه را طي مي كنند و براي قبولي نهايي بايد در مرحله مصاحبه دكتري 96 هم شركت كنند . از آنجايي كه ملاك دعوت به مصاحبه دكتري در تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق قدرت ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراين در اين مقاله قصد داريم تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق قدرت 96 را در اختيار داوطلبان قرار دهيم .برچسب: تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق قدرت، تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق قدرت 96، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي برق قدرت، تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي برق قدرت 96، تراز قبولي تكميل ظرفيت مهندسي برق قدرت، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي برق مهندسي برق قدرت، تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري سراسري مهندسي برق قدرت 96،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۲۹:۳۱ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع: