پس از اعلام نتايج كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 ، آخرين فرصت براي داوطلباني كه از انتخاب رشته جا مانده و يا از رشته محل قبولي خود راضي نيستند ، شركت در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد مي باشد .  اين داوطلبان مي توانند با مطالعه دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد از رشته محل هايي كه اعلام ظرفيت نموده اند آگاهي يابند . با توجه به اين كه بسياري از داوطلبان پس از اعلام نتايج كارشناسي ارشد به دانشگاه راه يافته و ثبت نام نموده اند ، شانس قبولي براي شركت كنندگان تكميل ظرفيت افزايش خواهد يافت ولي بايد توجه داشت كه در اين مرحله نيز رقابت ميان رشته هاي پرمتقاضي سخت مي باشد و داوطلبان مي بايست با دقت بيش تري اقدام به انتخاب رشته نمايند . از اين رو در اين مقاله به بررسي رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد پرداخته ايم . هر چند اطلاعاتي كه در ادامه به آن مي پردازيم آمار جامع و كاملي نمي باشد اما ديد بازتري براي شما ايجاد خواهد كرد .محدوده رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96

قطعا نمي توان آمار دقيقي از رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 كسب كرد ، اما از آن جا كه اين اطلاعات از نتايج كنكور امسال استخراج شده اند ، راهنماي خوبي براي داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت مي باشد .  ما اين آمار را در سه بازه بدبينانه ، منطقي و خوشبينانه در اختيار شما قرار داده ايم تا با مقايسه رتبه قبولي خود با هر يك از اين محدودها قبولي خود را تخمين بزنيد . در اين مقاله به دليل تعدد گروه هاي آزمايشي ارائه شده صرفا براي هر رشته به ارائه سه كارنامه بسنده كرده ايم ، آمار كامل تر را در مقالات جداگانه اي آماده كرده ايم كه لينك آن را نيز در ادامه آمار رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 هر رشته قرار داده ايم .

 

رشته محل رتبه قبولي بدبينانه رتبه قبولي منطقي رتبه قبولي خوشبينانه
زبان و ادبيات فارسي - واحد تهران جنوب 4112 الي 4626 4631 الي 5648 5654 الي 6425
زبان و ادبيات فارسي - واحد علي آبادكتول 1523 الي 1713 1715 الي 2092 2094 الي 2380
زبان و ادبيات فارسي - واحد علوم و تحقيقات 682 الي 767 768 الي 937 938 الي 1066

 

براي اطلاع از رتبه قبولي ساير رشته محل هاي زبان و ادبيات فارسي روي رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد كليك كنيد .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

رشته محل رتبه قبولي بدبينانه رتبه قبولي منطقي رتبه قبولي خوشبينانه
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - واحد مرند 4020 الي 4522 4527 الي 5522 5527 الي 6281
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - واحد علوم و تحقيقات 1012 الي 1138 1139 الي 1390 1391 الي 1581
جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري - واحد علوم و تحقيقات 1099 الي 1236 1237 الي 1510 1511 الي 1717

 

براي اطلاع از رتبه قبولي ساير رشته محل هاي علوم جغرافيايي روي رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم جغرافيايي دانشگاه آزاد كليك كنيد .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

رشته محل رتبه قبولي بدبينانه رتبه قبولي منطقي رتبه قبولي خوشبينانه
مديريت ورزشي - مديريت اوقات فراغت ورزش ها - واحد علوم و تحقيقات 8024 الي 9027 9037 الي 11022 11033 الي 12537
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي - امدادگر - واحد تهران شرق 3315 الي 3729 3733 الي 4554 4558 الي 5180
فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي ورزشي كاربرد - واحد تهران شمال 2669 الي 3003 3006 الي 3667 3670 الي 4171

 

براي اطلاع از رتبه قبولي ساير رشته محل هاي تربيت بدني روي رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد تربيت بدني دانشگاه آزادكليك كنيد .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

رشته محل رتبه قبولي بدبينانه رتبه قبولي منطقي رتبه قبولي خوشبينانه
مديريت آموزشي - واحد چالوس 10244 الي 11524 11537 الي 14072 14085 الي 16006
مديريت آموزشي - واحد نكا 18243 الي 20523 20546 الي 25061 25084 الي 28505
برنامه ريزي درسي - واحد نكا 16175 الي 18197 18217 الي 22220 22240 الي 25273

 

براي اطلاع از رتبه قبولي ساير رشته محل هاي علوم تربيتي روي رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم تربيتي دانشگاه آزادكليك كنيد .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

رشته محل رتبه قبولي بدبينانه رتبه قبولي منطقي رتبه قبولي خوشبينانه
آموزش زبان انگليسي - واحد تهران جنوب - پرديس مركز بين المللي كيش 5793 الي 6517 6525 الي 7958 7966 الي 9052
آموزش زبان انگليسي - واحد زنجان 3622 الي 4075 4079 الي 4976 4980 الي 5660
آموزش زبان انگليسي - واحد مشهد 2650 الي 2981 2985 الي 3640 3644 الي 4141

 

براي اطلاع از رتبه قبولي ساير رشته محل هاي آموزش زبان انگليسي روي رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي دانشگاه آزاد كليك كنيد .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

رشته محل رتبه قبولي بدبينانه رتبه قبولي منطقي رتبه قبولي خوشبينانه
حقوق ثبت اسناد و املاك - واحد سمنان 11380 الي 12802 12816 الي 15633 15647 الي 17781
حقوق خصوصي - واحد دماوند 2853 الي 3210 3213 الي 3920 3923 الي 4458
حقوق خصوصي - واحد يزد 6423 الي 7226 7234 الي 8823 8831 الي 10036

 

براي اطلاع از رتبه قبولي ساير رشته محل هاي حقوق روي رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حقوق دانشگاه آزاد كليك كنيد .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

رشته محل رتبه قبولي بدبينانه رتبه قبولي منطقي رتبه قبولي خوشبينانه
روانشناسي عمومي - واحد امارات متحده عربي 13162 الي 14807 14824 الي 18081 18098 الي 20566
سنجش و اندازه گيري (روانسنجي) - واحد تهران مركزي 1566 الي 1762 1764 الي 2151 2153 الي 2447
روانشناسي باليني - واحد آيت ا... آملي 2115 الي 2379 2382 الي 2905 2908 الي 3305

 

براي اطلاع از رتبه قبولي ساير رشته محل هاي روانشناسي روي رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد روانشناسي دانشگاه آزاد كليك كنيد .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

رشته محل رتبه قبولي بدبينانه رتبه قبولي منطقي رتبه قبولي خوشبينانه
حسابرسي - واحد سبزوار 11697 الي 13159 13174 الي 16069 16084 الي 18277
حسابداري - واحد شبستر 6795 الي 7644 7653 الي 9334 9343 الي 10617
حسابداري - واحد دماوند 2578 الي 2900 2903 الي 3542 3545 الي 4028

 

براي اطلاع از رتبه قبولي ساير رشته محل هاي حسابداري روي رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حسابداري دانشگاه آزاد كليك كنيد .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

رشته محل رتبه قبولي بدبينانه رتبه قبولي منطقي رتبه قبولي خوشبينانه
مديريت دولتي - خط مشي گذاري عمومي - واحد قائم شهر 22521 الي 25336 25364 الي 30939 30967 الي 35190
مديريت دولتي - بودجه و ماليه عمومي - واحد يادگار امام خميني (ره) شهرري 6344 الي 7137 7145 الي 8716 8724 الي 9913
مديريت دولتي - بودجه و ماليه عمومي - واحد يادگار امام خميني (ره) شهرري 6182 الي 6955 6962 الي 8493 8500 الي 9660

 

براي اطلاع از رتبه قبولي ساير رشته محل هاي مديريت دولتي روي رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت دولتي دانشگاه آزاد كليك كنيد .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

رشته محل رتبه قبولي بدبينانه رتبه قبولي منطقي رتبه قبولي خوشبينانه
مديريت بازرگاني - بازاريابي - واحد سمنان 17772 الي 19994 20016 الي 24415 24437 الي 27770
مديريت بازرگاني - تجارت الكترونيكي - واحد نوشهر 17839 الي 20069 20091 الي 24506 24528 الي 27873
مديريت بازرگاني - مديريت استراتژيك - واحد فيروزكوه 15682 الي 17642 17662 الي 21543 21563 الي 24503

 

براي اطلاع از رتبه قبولي ساير رشته محل هاي مديريت بازرگاني روي رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد كليك كنيد .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

رشته محل رتبه قبولي بدبينانه رتبه قبولي منطقي رتبه قبولي خوشبينانه
زيست شناسي سلولي و مولكولي - ميكروبيولوژي - واحد تنكابن 5182 الي 5830 5836 الي 7119 7125 الي 8097
زيست شناسي سلولي و مولكولي - ميكروبيولوژي - واحد چالوس 10615 الي 11942 11955 الي 14582 14595 الي 16586
زيست شناسي سلولي و مولكولي - ژنتيك - واحد اهر 6007 الي 6758 6765 الي 8252 8259 الي 9386

 

براي اطلاع از رتبه قبولي ساير رشته محل هاي زيست شناسي سلولي و مولكولي روي رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زيست شناسي سلولي و مولكولي دانشگاه آزاد كليك كنيد .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

رشته محل رتبه قبولي بدبينانه رتبه قبولي منطقي رتبه قبولي خوشبينانه
مهندسي مكاترونيك - واحد تهران شمال 11800 الي 13275 13290 الي 16211 16226 الي 18438
مهندسي برق - مخابرات امن و رمزنگاري - واحد علوم و تحقيقات 6952 الي 7821 7830 الي 9551 9560 الي 10863
مهندسي مكاترونيك - واحد لاهيجان 11949 الي 13443 13458 الي 16415 16430 الي 18671

 

براي اطلاع از رتبه قبولي ساير رشته محل هاي مهندسي برق روي رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي برق دانشگاه آزادكليك كنيد .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

رشته محل رتبه قبولي بدبينانه رتبه قبولي منطقي رتبه قبولي خوشبينانه
مهندسي عمران - مديريت منابع آب - واحد اهر 28846 الي 32452 32488 الي 39627 39663 الي 45072
مهندسي عمران - مديريت ساخت - واحد انار 14420 الي 16223 16241 الي 19810 19828 الي 22532
مهندسي عمران - مديريت ساخت - واحد كرمان 3493 الي 3930 3934 الي 4799 4803 الي 5458

 

براي اطلاع از رتبه قبولي ساير رشته محل هاي مهندسي عمران روي رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي عمران دانشگاه آزاد كليك كنيد .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

رشته محل رتبه قبولي بدبينانه رتبه قبولي منطقي رتبه قبولي خوشبينانه
فيزيك - نانو فيزيك - واحد تهران شمال 3326 الي 3742 3746 الي 4569 4573 الي 5197
فيزيك - ذرات بنيادي و نظريه ميدان ها - واحد علوم و تحقيقات 3514 الي 3953 3958 الي 4827 4832 الي 5491
فيزيك - نانو فيزيك - واحد علوم و تحقيقات 2474 الي 2783 2786 الي 3399 3402 الي 3866

 

براي اطلاع از رتبه قبولي ساير رشته محل هاي فيزيك روي رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فيزيك دانشگاه آزاد كليك كنيد .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

رشته محل رتبه قبولي بدبينانه رتبه قبولي منطقي رتبه قبولي خوشبينانه
شيمي - شيمي آلي - واحد تهران جنوب 4203 الي 4728 4733 الي 5774 5779 الي 6567
شيمي - شيمي تجزيه - واحد يادگار امام خميني (ره) شهرري 3519 الي 3959 3963 الي 4834 4838 الي 5498
شيمي - شيمي تجزيه - واحد ورامين 3768 الي 4239 4244 الي 5177 5182 الي 5888

 

براي اطلاع از رتبه قبولي ساير رشته محل هاي شيمي روي رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد شيمي دانشگاه آزاد كليك كنيد .


 

 


انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96

با توجه به ادغام كنكور كارشناسي ارشد سراسري و آزاد در سال 96 ، كليه داوطلباني كه در آزمون كارشناسي ارشد 96 شركت كرده اند مي توانند شانس خود را براي قبولي در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه هاي سراسري نيز امتحان كنند ؛ چنان چه قصد شركت در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد 96 را داريد ، با كليك روي رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مي توانيد آمار مربوط به آن را مشاهده نماييد .
در صورتي كه با مطالعه اين مقاله پاسخ پرسش هاي خود را نيافتيد مي توانيد براي استفاده از خدمات مشاوره تحصيلي تلفني با مركز مشاوره تحصيلي هيوا تماس بگيريد . هم چنين براي اطلاع از زمان دقيق اعلام نتايج تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 مي توانيد عضو كانال كارشناسي ارشد شويد .

اگر قصد شركت در آزمون سال بعد را نيز داريد به شما مطالعه مقالات ثبت نام كارشناسي ارشد 97 و ثبت نام كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 97 توصيه مي كنيم .

 


 

 

 

منبع : رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96


هيوا , مشاوره تحصيلي , مشاوره تلفني , مشاوره تحصيلي تلفني , كارشناسي ارشد دانشگاه علمي كاربردي , انتخاب رشته كارشناسي ارشد , برنامه ريزي براي كنكور ارشد , ثبت نام كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد  , تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد , تكميل ظرفيت كنكور سراسري كارشناسي ارشد , كارشناسي ارشد فراگير پيام نور , ليست رشته هاي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد , كارشناسي ارشد بدون كنكور , ليست رشته هاي كارشناسي ارشد وزارت بهداشت ,ثبت نام آزمون وكالت  , ثبت نام كارشناسي ارشد فراگير پيام نور 96 , اعلام نتايج كنكور كارشناسي ارشد ,  شهريه كارشناسي ارشد شبانه غيرانتفاعي پيام نور پرديس خودگردان , شهريه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد , اعلام نتايج تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد  , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد