هر ساله به داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اين فرصت داده مي شود تا پس از اعلام نتايج ارشد دانشگاه آزاد در صورت عدم قبولي در انتخاب رشته يا نارضايتي از رشته محل قبولي در تكميل ظرفيت اين مقطع شركت كنند . داوطلبان ارشد رشته حقوق نيز مي توانند از اين فرصت استفاده كرده و شانس خود را براي قبولي در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد بيازمايند . با توجه به ادغام كنكور ارشد سراسري و دانشگاه آزاد ، داوطلباني كه در آزمون ارشد 96 در رشته حقوق ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حضور داشته اند ، حق شركت درتكميل ظرفيت ارشد دانشگاه آزاد 96 را دارا مي باشند . از جمله اطلاعاتي كه مي توانيم براي انجام انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 در اختيار شما قرار دهيم تا شانس قبولي خود را مشاهده نماييد ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت حقوق دانشگاه آزاد مي باشد . داوطلبان اين رشته مي توانند با بررسي رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد و رتبه هايي كه در اختيارشان قرار داده ايم به آمادگي بيش تري براي انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 دست يابند .محدوده رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حقوق دانشگاه آزاد 96

در راستاي مطالب فوق و آمارهاي موجود از انتخاب رشته كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96  ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت حقوق در مقطعكارشناسي ارشد 96 را جمع آوري كرده ايم كه در سه بازه خوشبينانه ، منطقي و بدبينانه قرار گرفته است . شما مي توانيد از مقايسه رتبه خود با آمار ارائه شده ، شانس قبولي خود را تخمين بزنيد . هر چه رتبه شما از محدوده بدبينانه بالاتر  باشد شانس قبولي شما در انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 بيش تر بوده و هرچه از محدوده خوشبينانه پايين تر باشد شانس قبولي كمتري خواهيد داشت . به آن دسته از داوطلبان رشته حقوق كه قصد شركت در انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه هاي دولتي را دارند پيشنهاد مي كنيم مقاله رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حقوق 96 را مطالعه نمايند .

 

رشته محل رتبه قبولي بدبينانه رتبه قبولي منطقي رتبه قبولي خوشبينانه
حقوق ثبت اسناد و املاك - واحد سمنان 11380 الي 12802 12816 الي 15633 15647 الي 17781
حقوق خصوصي - واحد دماوند 2853 الي 3210 3213 الي 3920 3923 الي 4458
حقوق خصوصي - واحد يزد 6423 الي 7226 7234 الي 8823 8831 الي 10036
حقوق خصوصي - واحد مراغه 3208 الي 3609 3613 الي 4408 4412 الي 5013
حقوق بين الملل - واحد علوم و تحقيقات - پرديس مركز آموزش بين المللي قشم 24366 الي 27412 27442 الي 33473 33503 الي 38072
حقوق بين الملل - واحد ورامين 4411 الي 4962 4968 الي 6059 6065 الي 6892
حقوق ثبت اسناد و املاك - واحد سمنان 11380 الي 12802 12816 الي 15633 15647 الي 17781
حقوق بين الملل - واحد الكترونيكي 2898 الي 3260 3264 الي 3981 3985 الي 4528
حقوق جزا و جرم شناسي - واحد آيت الله آملي - پرديس بين المللي واحد آيت الله آملي 10491 الي 11802 11815 الي 14412 14425 الي 16392
حقوق عمومي - واحد علي آبادكتول 4424 الي 4977 4982 الي 6077 6083 الي 6912
حقوق بين الملل - واحد علوم و تحقيقات - پرديس مركز آموزش بين المللي قشم 9408 الي 10584 10595 الي 12924 12936 الي 14700
حقوق خصوصي - واحد دامغان 5372 الي 6043 6050 الي 7379 7386 الي 8393
حقوق خصوصي - واحد امارات متحده عربي 21762 الي 24482 24509 الي 29896 29923 الي 34003
حقوق بين الملل - واحد آزادشهر 25539 الي 28731 28763 الي 35084 35116 الي 39905
حقوق خانواده - واحد نراق 13798 الي 15523 15540 الي 18955 18972 الي 21560
حقوق خصوصي - واحد ميبد 10175 الي 11447 11459 الي 13978 13990 الي 15898
حقوق خصوصي - واحد تهران مركزي 511 الي 575 575 الي 702 702 الي 798
حقوق خانواده - واحد نراق 11684 الي 13144 13159 الي 16050 16065 الي 18256
حقوق جزا و جرم شناسي - واحد تبريز 1312 الي 1476 1478 الي 1803 1805 الي 2051
حقوق عمومي - واحد بندرانزلي 2873 الي 3232 3236 الي 3947 3951 الي 4490
حقوق جزا و جرم شناسي - واحد اراك 3939 الي 4431 4436 الي 5411 5416 الي 6155
حقوق خصوصي - واحد سنندج 9694 الي 10906 10918 الي 13317 13329 الي 15147
حقوق بين الملل - واحد مراغه 3285 الي 3696 3700 الي 4513 4517 الي 5133


 

 


انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حقوق دانشگاه آزاد 96

آنچه در اختيار شما قرار داده شد آمار رتبه قبولي تكميل ظرفيت كنكور ارشد رشته حقوق در دانشگاه آزاد مي باشد . قطعا اين آمار به طور صد در صد نمي توانند قبولي شما را در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 تضمين كنند ولي راهنماي خوبي براي شركت كنندگان در تكميل ظرفيت مي باشند . به داوطلباني كه قصد شركت در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد سراسري 96 را دارند نيز پيشنهاد مي كنيم ، براي بررسي شانس قبولي خود مقاله رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد و رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حقوق 96 را مطالعه نمايند . براي پيگيري زمان دقيق اعلام نتايج ، مقاله اعلام نتايج تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 را مطالعه كنيد .
متقاضيان شركت در آزمون كارشناسي ارشد سال بعد نيز مي بايست با مطالعه مقالات راهنماي ثبت نام كارشناسي ارشد 97 و ثبت نام كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 97 پيگير زمان و نحوه ثبت نام باشند .

در صورتي كه با مطالعه اين مقاله پاسخ پرسش هاي تان پيرامون تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حقوق نيافته ايد مي توانيد با مركز مشاوره تحصيلي هيوا تماس گرفته و پاسخ پرسش هاي خود را از طريق خدمات مشاوره تحصيلي تلفني هيوا دريافت كنيد .

 


 

منبع : رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حقوق دانشگاه آزاد 96


هيوا , مشاوره تحصيلي , مشاوره تلفني , مشاوره تحصيلي تلفني , كارشناسي ارشد دانشگاه علميكاربردي , انتخاب رشته كارشناسي ارشد , برنامه ريزي براي كنكور ارشد , ثبت نام كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد  , تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد , تكميل ظرفيت كنكور سراسري كارشناسي ارشد , كارشناسي ارشد فراگير پيام نور , ليست رشته هاي كارشناسي ارشددانشگاه آزاد , كارشناسي ارشد بدون كنكور , ليست رشته هاي كارشناسي ارشد وزارت بهداشت ,ثبت نام آزمون وكالت  , ثبت نام كارشناسي ارشد فراگير پيام نور 96 , اعلام نتايج كنكور كارشناسيارشد ,  شهريه كارشناسي ارشد شبانه غيرانتفاعي پيام نور پرديس خودگردان , شهريه كارشناسي ارشددانشگاه آزاد , اعلام نتايج تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد  , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم جغرافيايي , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم جغرافيايي دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد تربيت بدني , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد تربيت بدني دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم تربيتي , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حقوق , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حقوق دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد روانشناسي , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد روانشناسي دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت دولتي , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زيست شناسي سلولي و مولكولي ,رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي عمران , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي عمران دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد شيمي , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زيست شناسي سلولي و مولكولي دانشگاه آزاد