هر ساله به داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اين فرصت داده مي شود تا پس از اعلام نتايج ارشد دانشگاه آزاد در صورت عدم قبولي در انتخاب رشته يا نارضايتي از رشته محل قبولي در تكميل ظرفيت اين مقطع شركت كنند . داوطلبان ارشد رشته روانشناسي نيز مي توانند از اين فرصت استفاده كرده و شانس خود را براي قبولي در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد بيازمايند . با توجه به ادغام كنكور ارشد سراسري و دانشگاه آزاد ، داوطلباني كه در آزمون ارشد 96 در رشته روانشناسي ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حضور داشته اند ، حق شركت درتكميل ظرفيت ارشد دانشگاه آزاد 96 را دارا مي باشند . از جمله اطلاعاتي كه مي توانيم براي انجام انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 در اختيار شما قرار دهيم تا شانس قبولي خود را مشاهده نماييد ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت روانشناسي دانشگاه آزاد مي باشد . داوطلبان اين رشته مي توانند با بررسي رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد و رتبه هايي كه در اختيارشان قرار داده ايم به آمادگي بيش تري براي انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 دست يابند .


محدوده رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد روانشناسي دانشگاه آزاد 96

در راستاي مطالب فوق و آمارهاي موجود از انتخاب رشته كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96  ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت روانشناسي در مقطعكارشناسي ارشد 96 را جمع آوري كرده ايم كه در سه بازه خوشبينانه ، منطقي و بدبينانه قرار گرفته است . شما مي توانيد از مقايسه رتبه خود با آمار ارائه شده ، شانس قبولي خود را تخمين بزنيد . هر چه رتبه شما از محدوده بدبينانه بالاتر  باشد شانس قبولي شما در انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 بيش تر بوده و هرچه از محدوده خوشبينانه پايين تر باشد شانس قبولي كمتري خواهيد داشت . به آن دسته از داوطلبان رشته روانشناسي كه قصد شركت در انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه هاي دولتي را دارند پيشنهاد مي كنيم مقاله رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد روانشناسي 96 را مطالعه نمايند .

 

رشته محل رتبه قبولي بدبينانه رتبه قبولي منطقي رتبه قبولي خوشبينانه
روانشناسي عمومي - واحد امارات متحده عربي 13162 الي 14807 14824 الي 18081 18098 الي 20566
سنجش و اندازه گيري (روانسنجي) - واحد تهران مركزي 1566 الي 1762 1764 الي 2151 2153 الي 2447
روانشناسي باليني - واحد آيت ا... آملي 2115 الي 2379 2382 الي 2905 2908 الي 3305
روانشناسي عمومي - واحد رودهن 1624 الي 1827 1829 الي 2230 2233 الي 2537
روانشناسي عمومي - واحد فيروزآباد 13284 الي 14944 14961 الي 18248 18265 الي 20756
روانشناسي باليني - واحد بيرجند 3918 الي 4408 4413 الي 5382 5387 الي 6122
روانشناسي عمومي - واحد كرج 906 الي 1019 1020 الي 1245 1246 الي 1416
روانشناسي شخصيت - واحد آزادشهر 13564 الي 15259 15276 الي 18633 18650 الي 21193
روانشناسي شخصيت - واحد اهواز 8282 الي 9317 9328 الي 11377 11388 الي 12941
روانشناسي شخصيت - واحد تهران مركزي 2540 الي 2858 2861 الي 3490 3493 الي 3970
روانشناسي شخصيت - واحد بيرجند 13583 الي 15281 15298 الي 18659 18676 الي 21223
روانشناسي باليني - واحد چالوس 2356 الي 2650 2653 الي 3236 3239 الي 3681
روانشناسي عمومي - واحد تنكابن 6624 الي 7452 7460 الي 9099 9108 الي 10350
روانشناسي باليني - واحد بندرگز 3317 الي 3732 3736 الي 4557 4561 الي 5183
روانشناسي باليني - واحد تنكابن 1472 الي 1656 1657 الي 2022 2024 الي 2300
روانشناسي باليني - واحد خمين 2879 الي 3239 3242 الي 3955 3958 الي 4498
روانشناسي باليني - واحد كرمانشاه 2063 الي 2321 2323 الي 2834 2836 الي 3223
روانشناسي باليني - واحد ساري 1360 الي 1530 1531 الي 1868 1870 الي 2125
روانشناسي باليني - واحد اصفهان(خوراسگان) 640 الي 720 721 الي 880 881 الي 1001
روانشناسي عمومي - واحد تهران شمال 690 الي 776 777 الي 948 949 الي 1078


 

 


انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد روانشناسي دانشگاه آزاد 96

آنچه در اختيار شما قرار داده شد آمار رتبه قبولي تكميل ظرفيت كنكور ارشد رشته روانشناسي در دانشگاه آزاد مي باشد . قطعا اين آمار به طور صد در صد نمي توانند قبولي شما را در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 تضمين كنند ولي راهنماي خوبي براي شركت كنندگان در تكميل ظرفيت مي باشند . به داوطلباني كه قصد شركت در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد سراسري 96 را دارند نيز پيشنهاد مي كنيم ، براي بررسي شانس قبولي خود مقاله رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد و رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد روانشناسي 96 را مطالعه نمايند . براي پيگيري زمان دقيق اعلام نتايج ، مقاله اعلام نتايج تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 را مطالعه كنيد .
متقاضيان شركت در آزمون كارشناسي ارشد سال بعد نيز مي بايست با مطالعه مقالات راهنماي ثبت نام كارشناسي ارشد 97 و ثبت نام كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 97 پيگير زمان و نحوه ثبت نام باشند .

در صورتي كه با مطالعه اين مقاله پاسخ پرسش هاي تان پيرامون تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد روانشناسي نيافته ايد مي توانيد با مركز مشاوره تحصيلي هيوا تماس گرفته و پاسخ پرسش هاي خود را از طريق خدمات مشاوره تحصيلي تلفني هيوا دريافت كنيد .

 


 

منبع : رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد روانشناسي دانشگاه آزاد 96


هيوا , مشاوره تحصيلي , مشاوره تلفني , مشاوره تحصيلي تلفني , كارشناسي ارشد دانشگاه علميكاربردي , انتخاب رشته كارشناسي ارشد , برنامه ريزي براي كنكور ارشد , ثبت نام كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد  , تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد , تكميل ظرفيت كنكور سراسري كارشناسي ارشد , كارشناسي ارشد فراگير پيام نور , ليست رشته هاي كارشناسي ارشددانشگاه آزاد , كارشناسي ارشد بدون كنكور , ليست رشته هاي كارشناسي ارشد وزارت بهداشت ,ثبت نام آزمون وكالت  , ثبت نام كارشناسي ارشد فراگير پيام نور 96 , اعلام نتايج كنكور كارشناسيارشد ,  شهريه كارشناسي ارشد شبانه غيرانتفاعي پيام نور پرديس خودگردان , شهريه كارشناسي ارشددانشگاه آزاد , اعلام نتايج تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد  , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم جغرافيايي , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم جغرافيايي دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد تربيت بدني , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد تربيت بدني دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم تربيتي , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حقوق , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حقوق دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد روانشناسي , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد روانشناسي دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت دولتي , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زيست شناسي سلولي و مولكولي ,رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي عمران , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي عمران دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد شيمي , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زيست شناسي سلولي و مولكولي دانشگاه آزاد