رشته مرمت آثار و اشياي تاريخي جزو رشته هاي امتحاني گروه علوم انساني است . با توجه به دفترچه ثبت نام آزمون دكتري 97 ، تمامي داوطلباني كه از رشته هاي مرمت آثار و اشياي فرهنگي و تاريخي ، مرمت و احياي بناها و بافت هاي تاريخي ، معماري ، شهرسازي ، طراحي شهري و عمران و صنايع دستي در مقطع كارشناسي ارشد فارغ التحصيل شدند ، مي توانند در اين كدرشته امتحاني شركت كنند . رشته مرمت آثار و اشياي تاريخي در سال 96 در دوره هاي بورس اعزام به خارج ، روزانه ، نوبت دوم ، پيام نور و پرديس خودگران پذيرش دانشجو داشته است . در ادامه اين مقاله به بررسي سوالات و منابع آزمون دكتري مرمت آثار و اشياي تاريخي مي پردازيم . 

سوالات آزمون دكتري مرمت آثار و اشياي تاريخي

عناوين دروس امتحاني اين رشته شامل موارد زير است :
 

عناوين دروس امتحاني رشته مرمت آثار و اشياي تاريخي در آزمون دكتري سراسري و دانشگاه آزاد
سوالات دروس عمومي سوالات دروس تخصصي در سطح كارشناسي  سوالات دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد
استعداد تحصيلي - زبان انگليسي  تاريخ هنر ايران و جهان - مباني نظري مرمت - آسيب شناسي و فن شناسي آثار تاريخ هنر ايران و جهان - مباني نظري مرمت - آسيب شناسي و فن شناسي آثار


 

 


منابع آزمون دكتري مرمت آثار و اشياي تاريخي

سازمان سنجش آموزش كشور ، منابع آزمون دكتري را به صورت قطعي بيان نكرده است و فقط به بيان كردن عناوين دروس امتحاني در سطوح كارشناسي و كارشناسي ارشد پرداخته است . بنابر اين نميتوان به قطعيت گفت كه كتاب هاي زير جزو منابع اصلي آزمون دكتري مرمت آثار و اشياي تاريخي هستند . ما در اين مقاله تلاش كرده ‌ايم به معرفي كتاب‌ هاي موجود در بازار كه مي توانند به عنوان منابع مناسبي براي آمادگي آزمون دكتري 97 باشند ، بپردازيم .
براي دروس تخصصي در سطح كارشناسي و كارشناسي ارشد مي توانيد از منابع ذكر شده در جدول زير استفاده كنيد :
 

منابع آزمون دكتري مرمت آثار و اشياي تاريخي
دروس در سطح كارشناسي و كارشناسي ارشد تاريخ هنر ايران و جهان كتاب مباني و مفاهيم معماري معاصر غرب، تاليف وحيد قباديان، انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگي.
كتاب معماري ايراني، تاليف غلامحسين معماريان و محمدعلي رنجبر كرماني، انتشارات سروش دانش.
كتاب سبك شناسي معماري ايراني، تاليف محمدكريم پيرنيا و غلامحسين معماريان، انتشارات پژوهنده.
كتاب تاريخ هنر معماري ايران در دوره اسلامي، تاليف محمديوسف كياني، انتشارات سمت.
كتاب آشنايي با معماري جهان، تاليف ابراهيم زارعي، انتشارات فن آوران.
كتاب معماري غرب ريشه ها و مفاهيم، تاليف امير باني مسعود، انتشارات هنر معماري قرن.
كتاب مباني نظري معماري، تاليف عبدالحميد نقره كار، انتشارات دانشگاه پيام نور.
كتاب آشنايي با معماري اسلامي ايران، تاليف محمدكريم پيرنيا، انتشارات سروش دانش.
كتاب تاريخ شهر و شهرنشيني در ايران از آغاز تا سلسله ي قاجار، تاليف جهانشاه پاكزاد، وحيده ابراهيم نيا، آرزو بشارتي زاده، محمدمهدي عايدي و كاوه عين اللهي، انتشارات آرمانشهر. 
كتاب معماري و شهرسازي در ايران در گذر زمان، تاليف محمدرضا تقوي نژادديلمي، انتشارات فرهنگسراي يساولي.
كتاب تجديد حيات و هنر در ايران باستان، تاليف جرجينا هرمان، ترجمه مهرداد وحدتي، انتشارات مركز نشر دانشگاهي.
كتاب پارادايم هاي پرديس: درآمدي بر بازشناسي و بازآفريني باغ ايراني، تاليف آزاده شاهچراغي، انتشارات جهاد دانشگاهي واحد تهران.
كتاب تاريخ معماري معاصر ايران، تاليف امير باني مسعود، انتشارات هنر معماري قرن.
كتاب مباني نظري معماري غرب، تاليف ديويد اسميت كيپن، ترجمه عل ياران، انتشارات شهيدي.
مباني نظري مرمت كتاب تجارب مرمت شهري: از ونيز تا شيراز، تاليف محمدمنصور فلامكي، انتشارات فضا.
كتاب منشور آتن، تاليف محمدمنصور فلامكي، انتشارات فضا.
كتاب مرمت شهري: تعاريف، نظريه ها، تجارب، منشورها و قطع نامه هاي جهاني، روش ها و اقدامات شهري، تاليف محسن حبيبي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب رهنمودهايي براي بازآفريني شهري در منطقه مديترانه، تاليف آيدين جواني ديزجي، انتشارات گنج هنر.
آسيب شناسي و فن شناسي آثار كتاب مرمت آثار معماري: شناخت، آسيب شناسي، فن شناسي، تاليف مجتبي رضازاده اردبيلي، انتشارات دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ.
كتاب حفاظت، نگاهداري و مرمت آثار هنري و تاريخي: درمان، مرمت و بازسازي، تاليف هرولدجيمز پلندرليت، مترجم رسول وطن دوست، انتشارات دانشگاه هنر.
كتاب راهنماي حفاظت، نگهداري و مرمت كاغذ، تاليف آن ليه ناردي و فيليپ وان دم، مترجم ابولحسن سروقد مقدم، انتشارات آستان قدس رضوي.
كتاب حفاظت و مرمت در كاوش هاي باستان شناسي، تاليف نيكلاس استنلي پرايس، مترجم ميرمحسن موسوي، انتشارات دانشگاه هنر.
كتاب سير تحول و ضرورت مرمت و بازسازي اشياء تاريخي، تاليف وحيده ميرفخرايي، انتشارات سبحان نور. 
كتاب فرهنگ و دانستني هاي علمي و عملي براي محافظت و ترميم آثار هنري، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات.
كتاب كاربري پژوهش هاي آزمايشگاهي در حفاظت و مرمت بناهاي تاريخي، تاليف منيژه هاديان، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب مواد شيميايي مورد استفاده در مرمت، تاليف آماندا كلايدزل، مترجم مريم باباشاهي، انتشارات دانشگاه هنر.
كتاب روش هاي جديد در حفاظت و مرمت آثار هنري، تاليف ابولفضل سمناني و حميد فرهمند، انتشارات دانشگاه هنر.
كتاب مواد مورد استفاده در مرمت، تاليف سي.وي.هوري، مترجمان ابولفضل سمناني و حميد فرهمند، انتشارات دانشگاه هنر.
كتاب دوازده درس مرمت، تاليف مهندس محبعلي، انتشارات وزارت مسكن و شهرسازي.
كتاب تزيينات وابسته به معماري، تاليف محمد يوسف كياني؛ انتشارات سازمان ميراث فرهنگي.
كتاب مصالح شناسي سنتي، تاليف حسين زمرشيدي، انتشارات زمرد.
كتاب مصالح ساختماني (آژند، اندود، آمون در بناهاي كهن ايران)، تاليف زهره بزرگمهري، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي.
كتاب فن و هنر سفالگري، تاليف فائق توحيدي، انتشارات سمت.
كتاب الياف شناسي، تاليف ستاره اميري، انتشارات سمت.
كتاب شيمي چرم و چرم سازي، تاليف ملك طاهر مقصود لو و ديگران، انتشارات تفتان زاهدان.
كتاب كاربرد رنگ و تكنيك هاي نقاشي، تاليف بادو جكستيمر، مترجم عربعلي شروه، انتشارات مارليك.
كتاب آسيب شناسي و فن شناسي، تاليف ابوالفضل صادقي پور و مريم خليل زاده مقدم، انتشارات ارشد.


براي دروس استعداد تحصيلي و زبان انگليسي مي توانيد از منابع ذكر شده در جدول زير استفاده كنيد :

مجموعه دروس استعداد تحصيلي و زبان انگليسي
دروس استعداد تحصيلي دروس زبان انگليسي

استعداد تحصيلي ، نويسندگان : هادي مسيح خواه و محمد وكيلي انتشارات فرهنگ

كتاب هاي تخصصي انتشارات سمت ، 1100 لغت ضروري

لازم به ذكر است داوطلباني كه قصد شركت در آزمون دكتري را دارند بايد از دانش عمومي زبان انگليسي برخوردار باشند . اين كه هر داوطلبي چه درصدي در درس زبان كنكور دكتري كسب مي كند ، تا حدودي به دانش زبان عمومي وي مربوط است .


مقالات مفيد براي آزمون دكتري مرمت آثار و اشياي تاريخي

در اين بخش قصد داريم تا مقالات مفيدي كه خواندن آن براي يك متقاضي كنكور دكتري مي تواند مفيد واقع شود را معرفي كنيم . با كليك كردن روي عنوان هر مقاله مي توانيد به راحتي به متن مقاله دسترسي پيدا كنيد .

1. ثبت نام دكتري 97

2. ثبت نام دكتري دانشگاه آزاد 97

3. منابع آزمون دكتري

4. انتخاب رشته دكتري 97

5. انتخاب رشته دكتري دانشگاه آزاد 97

6. دفترچه انتخاب رشته دكتري

7. دفترچه انتخاب رشته دكتري دانشگاه آزاد

8. فرم صلاحيت عمومي آزمون دكتري

9. مصاحبه دكتري 97

10. مصاحبه دكتري دانشگاه آزاد 97

11. توضيحات كارنامه آزمون دكتري 

12. كارت ورود به جلسه آزمون دكتري

13. نتايج اوليه آزمون دكتري 97

14. نتايج انتخاب رشته آزمون دكتري 97

15. شهريه دكتري 97

16. شهريه دكتري دانشگاه آزاد 97

17. شناسه انتخاب رشته دانشگاه آزاد

در نهايت مشاوران مركز مشاوره تحصيلي هيوا آماده اند تا از طريق خدمات مشاوره تحصيلي تلفني به تمامي سوالات شما پيرامون كنكور دكتري 97 و يافتن بهترين منابع كنكور دكتري پاسخ دهند .

 
منبع : منابع آزمون دكتري مرمت آثار و اشياي تاريخي 97
هيوا , مشاوره تحصيلي , مشاوره تلفني , مشاوره تحصيلي تلفني , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق الكترونيك , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق مخابرات ,تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري رياضي محض , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري شيمي آلي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري زيست شناسي سلولي و مولكولي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري حقوق عمومي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري حقوق جزا و جرم شناسي ,تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي هسته اي پرتو پزشكي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي نفت , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي كامپيوتر نرم افزار و الگوريتم , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري زبان و ادبيات انگليسي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري روانشناسي تربيتي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري پژوهش هنر , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري حقوق نفت و گاز , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري علوم اقتصادي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي مكانيك ساخت و توليد , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي عمران آب و سازه هاي هيدروليكي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري حقوق بين الملل عمومي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي شيمي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق كنترل , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري زيست شناسي ميكروبيولوژي ,تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي مكانيك جامدات , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري بيوشيمي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي پزشكي بيوالكتريك , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي عمران مديريت ساخت , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مطالعات زنان , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري جغرافياي سياسي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري آب و هواشناسي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري تربيت بدني مديريت ورزشي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري تربيت بدني آسيب شناسي ورزشي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري تربيت بدني رفتار حركتي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري علوم جانوري تكويني  , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت فناوري اطلاعات , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري زمين شناسي پترولوژي ,تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري محيط زيست برنامه ريزي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي شيمي بيوتكنولوژي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري علوم اجتماعي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري فرآورده هاي چند سازه چوب , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري روانشناسي و آموزش كودكان استثنائي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري علوم جانوري فيزيولوژي جانوري , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري فلسفه , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي پليمر , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري الهيات كلام , كارت ورود به جلسه آزمون دكتري ,مصاحبه دكتري , انتخاب رشته دكتري دانشگاه آزاد , انتخاب رشته دكتري , اعلام نتايج انتخاب رشته دكتري , اعلام نتايج اوليه دكتري , منابع آزمون دكتري زبان و ادبيات فارسي ,منابع آزمون دكتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري , منابع آزمون دكتري جغرافياي سياسي ,منابع آزمون دكتري جغرافيا و برنامه ريزي روستايي , منابع آزمون دكتري ژئومورفولوژي ,منابع آزمون دكتري آب و هواشناسي , منابع آزمون دكتري سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي , منابع آزمون دكتري زبان و ادبيات عرب , منابع آزمون دكتري علوم اقتصادي ,منابع آزمون دكتري اقتصاد نفت و گاز , منابع آزمون دكتري الهيات اديان و عرفان , منابع آزمون دكتري الهيات فقه و مباني حقوق اسلامي , منابع آزمون دكتري الهيات علوم قرآن و حديث , منابع آزمون دكتري مددكاري اجتماعي , منابع آزمون دكتري جمعيت شناسي , منابع آزمون دكتري علوم اجتماعي , منابع آزمون دكتري تاريخ ايران دوره اسلام , منابع آزمون دكتري تاريخ ايران قبل از اسلام , منابع آزمون دكتري تاريخ اسلام , منابع آزمون دكتري تربيت بدني بيومكانيك ورزشي , منابع آزمون دكتري تربيت بدني رفتار حركتي , منابع آزمون دكتري تربيت بدني آسيب شناسي ورزشي , منابع آزمون دكتري تربيت بدني فيزيولوژي ورزشي , منابع آزمون دكتري تربيت بدني مديريت ورزشي , منابع آزمون دكتري الهيات تاريخ و تمدن ملل اسلامي , منابع آزمون دكتري الهيات كلام , منابع آزمون دكتري فقه شافعي ,منابع آزمون دكتري فلسفه , منابع آزمون دكتري فلسفه منطق , منابع آزمون دكتري فلسفه علم ,منابع آزمون دكتري مرمت و احياي ابنيه و بناهاي تاريخي , منابع آزمون دكتري مرمت آثار و اشياي تاريخي , منابع آزمون دكتري پژوهش هنر , منابع آزمون دكتري شهرسازي , منابع آزمون دكتري معماري , منابع آزمون دكتري مديريت پروژه , منابع آزمون دكتري تكنولوژي آموزشي , منابع آزمون دكتري آموزش عالي