گروه مشاوره هيوا گروه مشاوره هيوا .

گروه مشاوره هيوا

منابع آزمون دكتري معماري 97


رشته معماري جزو رشته هاي امتحاني گروه علوم انساني است . با توجه به دفترچه ثبت نام آزمون دكتري 97 ، تمامي داوطلباني كه از رشته ها و گرايش هاي معماري ، تكنولوژي معماري و انرژي معماري در مقطع كارشناسي ارشد فارغ التحصيل شدند ، مي توانند در اين كدرشته امتحاني شركت كنند . رشته معماري در سال 96 در دوره هاي بورس اعزام به خارج ، روزانه ، نوبت دوم ، پرديس خودگران و دانشگاه آزاد پذيرش دانشجو داشته است . در ادامه اين مقاله به بررسي سوالات و منابع آزمون دكتري معماري مي پردازيم .


رشته معماري جزو رشته هاي امتحاني گروه علوم انساني است . با توجه به دفترچه ثبت نام آزمون دكتري 97 ، تمامي داوطلباني كه از رشته ها و گرايش هاي معماري ، تكنولوژي معماري و انرژي معماري در مقطع كارشناسي ارشد فارغ التحصيل شدند ، مي توانند در اين كدرشته امتحاني شركت كنند . رشته معماري در سال 96 در دوره هاي بورس اعزام به خارج ، روزانه ، نوبت دوم ، پرديس خودگران و دانشگاه آزاد پذيرش دانشجو داشته است . در ادامه اين مقاله به بررسي سوالات و منابع آزمون دكتري معماري مي پردازيم .

 سوالات آزمون دكتري معماري

در دفترچه ثبت نام آزمون دكتري ، رشته معماري شامل دو گرايش معماري اسلامي و معماري و گرايش هاي آن است . عناوين دروس امتحاني اين رشته شامل موارد زير است :

عناوين دروس امتحاني رشته معماري در آزمون دكتري سراسري و دانشگاه آزاد
سوالات دروس عمومي سوالات دروس تخصصي در سطح كارشناسي  سوالات دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد
استعداد تحصيلي - زبان انگليسي  مباني نظري معماري - مباني تكنولوژي معماري مباني نظري معماري پيشرفته - تكنولوژي معماري پيشرفته

 

 

 

 

منابع آزمون دكتري معماري

سازمان سنجش آموزش كشور ، منابع آزمون دكتري را به صورت قطعي بيان نكرده است و فقط به بيان كردن عناوين دروس امتحاني در سطوح كارشناسي و كارشناسي ارشد پرداخته است . بنابر اين نميتوان به قطعيت گفت كه كتاب هاي زير جزو منابع اصلي آزمون دكتري معماري هستند . ما در اين مقاله تلاش كرده ‌ايم به معرفي كتاب‌ هاي موجود در بازار كه مي توانند به عنوان منابع مناسبي براي آمادگي آزمون دكتري 97 باشند ، بپردازيم .
براي دروس تخصصي در سطح كارشناسي و كارشناسي ارشد مي توانيد از منابع ذكر شده در جدول زير استفاده كنيد :

منابع آزمون دكتري معماري
دروس در سطح كارشناسي مباني نظري معماري كتاب از زمان و معماري، تاليف منوچهر مزيني، انتشارات شهيدي.
كتاب فضا، زمان، معماري، تاليف زيگفريد گيديون، ترجمه منوچهر مزيني، انتشارات علمي و فرهنگي.
كتاب مباني و مفاهيم معماري معاصر غرب، تاليف وحيد قباديان، انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگي.
كتاب معماري ايراني، تاليف غلامحسين معماريان و محمدعلي رنجبر كرماني، انتشارات سروش دانش.
كتاب سبك شناسي معماري ايراني، تاليف محمدكريم پيرنيا و غلامحسين معماريان، انتشارات پژوهنده.
كتاب تاريخ هنر معماري ايران در دوره اسلامي، تاليف محمديوسف كياني، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت).
كتاب آشنايي با معماري جهان، تاليف ابراهيم زارعي، انتشارات فن آوران.
كتاب معماري غرب ريشه ها و مفاهيم، تاليف امير باني مسعود، انتشارات هنر معماري قرن.
كتاب درآمدي بر هويت اسلامي در معماري، عبدالحميد نقره كار، مهدي حمزه نژاد و علي محمد رنجبر كرماني، انتشارات پيام سيماگران.
كتاب مباني نظري معماري، تاليف عبدالحميد نقره كار، انتشارات دانشگاه پيام نور.
كتاب معرفت و معنويت، تاليف حسين نصر، مترجم انشاء الله رحمتي، انتشارات سهروردي.
مباني تكنولوژي معماري كتاب ساختمان ها چگونه عمل مي كنند، تاليف ادوارد آلن، مترجمان محمود گلابچي و كتايون تقي زاده، انتشارات دانشگاه تهران. 
كتاب درك رفتار سازه ها، تاليف محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران. 
كتاب سازه در معماري، تاليف سالوادوري، ترجمه محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران. 
كتاب مقاومت مصالح كاربردي، تاليف محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران. 
كتاب فناوري هاي نوين ساختماني، تاليف محمود گلابچي و حامد مظاهريان، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب مباني طراحي ساختمانهاي بلند، تاليف محمود گلابچي و محمدرضا گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب سازه هاي مشبك فضايي، تاليف جان چيلتون، ترجمه محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران. 
كتاب سازههاي پارچهاي كششي، تاليف كريگ هانتينگتون، مترجمان محمود گلابچي، محمدرضا مجاهدي و الهام سركرده ئي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب پوسته ها و سازه هاي ورق تاشده براي معماران ، تاليف محمود گلابچي و كتايون تقي زاده، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب استاتيك كاربردي براي دانشجويان معماري و مهندسي عمران، تاليف محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب ساختمان هاي فولادي براي دانشجويان معماري و مهندسي عمران، تاليف محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب ساختمان هاي بتني براي دانشجويان معماري و مهندسي عمران، تاليف محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب سازه به مثابه معماري: يك كتاب مرجع براي معماران و مهندسان سازه، تاليف اندرو چارلسون، مترجمان احسان سروش نيا، محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران. 
كتاب معمار + مهندس = ساختار، تاليف ايوان مارگوليوس، ترجمه محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران. 
كتاب سيستم هاي ساختماني آينده، نگاهي به معماري فردا، تاليف مارتين پاولي، ترجمه محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران. 
كتاب پل‏هاي ايران و جهان تعامل معماري تكنولوژي و زيبايي، تاليف محمود گلابچي، متين علاقمندان، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب نانو فناوري در معماري و مهندسي ساختمان، تاليف محمود گلابچي، كتايون تقي زاده و احسان سروش نيا، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب معماري ديجيتال، كاربرد فناوري‏هاي CAD/CAM/CAE در معماري، تاليف حسين باستاني، علي اندجي گرمارودي و محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب طراحي لرزه‏اي براي معماران مقابله‏اي هوشمندانه با زلزله، تاليف اندرو چارلسون، مترجمان احسان سروش نيا، محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب طبيعت منبع الهام: بررسي و نقد كارهاي سانتياگو كالاتراوا، تاليف محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب جزئيات ارتقاء دهنده معماري، تاليف احسان سروش نيا، محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب تعامل تكنولوژي و معماري بررسي و نقد آثار نورمن فاستر، تاليف محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب معماري آركي تايپي، تاليف محمود گلابچي و آيدا زينالي فريد، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب سيستم هاي ساختماني آينده نگاهي به معماري فردا، تاليف مارتين پاولي، ترجمه محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب سيستم هاي ساختماني، تاليف محمود گلابچي، كتايون تقي زاده و محمدرضا گلابچي، انتشارات دانشگاه پارس.
كتاب معماري بايونيك، تاليف تاليف محمود گلابچي، مرتضي خرسند نيكو، انتشارات دانشگاه تهران.
فن شناسي معماري ايراني، تاليف محمود گلابچي و آدين جواني ديزجي، انتشارات دانشگاه تهران.
آئين نامه ۲۸۰۰، طراحي ساختمان در برابر زلزله، انتشارات مركز تحقيقات ساختمان و مسكن.
دروس در سطح كارشناسي ارشد مباني نظري معماري پيشرفته كتاب از زمان و معماري، تاليف منوچهر مزيني، انتشارات شهيدي.
كتاب فضا، زمان، معماري، تاليف زيگفريد گيديون، ترجمه منوچهر مزيني، انتشارات علمي و فرهنگي.
كتاب مباني و مفاهيم معماري معاصر غرب، تاليف وحيد قباديان، انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگي.
كتاب معماري ايراني، تاليف غلامحسين معماريان و محمدعلي رنجبر كرماني، انتشارات سروش دانش.
كتاب سبك شناسي معماري ايراني، تاليف محمدكريم پيرنيا و غلامحسين معماريان، انتشارات پژوهنده.
كتاب تاريخ هنر معماري ايران در دوره اسلامي، تاليف محمديوسف كياني، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت).
كتاب آشنايي با معماري جهان، تاليف ابراهيم زارعي، انتشارات فن آوران.
كتاب معماري غرب ريشه ها و مفاهيم، تاليف امير باني مسعود، انتشارات هنر معماري قرن.
كتاب درآمدي بر هويت اسلامي در معماري، عبدالحميد نقره كار، مهدي حمزه نژاد و علي محمد رنجبر كرماني، انتشارات پيام سيماگران.
كتاب مباني نظري معماري، تاليف عبدالحميد نقره كار، انتشارات دانشگاه پيام نور.
كتاب معرفت و معنويت، تاليف حسين نصر، مترجم انشاء الله رحمتي، انتشارات سهروردي.
تكنولوژي معماري پيشرفته كتاب ساختمان ها چگونه عمل مي كنند، تاليف ادوارد آلن، مترجمان محمود گلابچي و كتايون تقي زاده، انتشارات دانشگاه تهران. 
كتاب درك رفتار سازه ها، تاليف محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران. 
كتاب سازه در معماري، تاليف سالوادوري، ترجمه محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران. 
كتاب مقاومت مصالح كاربردي، تاليف محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران. 
كتاب فناوري هاي نوين ساختماني، تاليف محمود گلابچي و حامد مظاهريان، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب مباني طراحي ساختمانهاي بلند، تاليف محمود گلابچي و محمدرضا گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب سازه هاي مشبك فضايي، تاليف جان چيلتون، ترجمه محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران. 
كتاب سازههاي پارچهاي كششي، تاليف كريگ هانتينگتون، مترجمان محمود گلابچي، محمدرضا مجاهدي و الهام سركرده ئي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب پوسته ها و سازه هاي ورق تاشده براي معماران ، تاليف محمود گلابچي و كتايون تقي زاده، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب استاتيك كاربردي براي دانشجويان معماري و مهندسي عمران، تاليف محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب ساختمان هاي فولادي براي دانشجويان معماري و مهندسي عمران، تاليف محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب ساختمان هاي بتني براي دانشجويان معماري و مهندسي عمران، تاليف محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب سازه به مثابه معماري: يك كتاب مرجع براي معماران و مهندسان سازه، تاليف اندرو چارلسون، مترجمان احسان سروش نيا، محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران. 
كتاب معمار + مهندس = ساختار، تاليف ايوان مارگوليوس، ترجمه محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران. 
كتاب سيستم هاي ساختماني آينده، نگاهي به معماري فردا، تاليف مارتين پاولي، ترجمه محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران. 
كتاب پل‏هاي ايران و جهان تعامل معماري تكنولوژي و زيبايي، تاليف محمود گلابچي، متين علاقمندان، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب نانو فناوري در معماري و مهندسي ساختمان، تاليف محمود گلابچي، كتايون تقي زاده و احسان سروش نيا، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب معماري ديجيتال، كاربرد فناوري‏هاي CAD/CAM/CAE در معماري، تاليف حسين باستاني، علي اندجي گرمارودي و محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب طراحي لرزه‏اي براي معماران مقابله‏اي هوشمندانه با زلزله، تاليف اندرو چارلسون، مترجمان احسان سروش نيا، محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب طبيعت منبع الهام: بررسي و نقد كارهاي سانتياگو كالاتراوا، تاليف محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب جزئيات ارتقاء دهنده معماري، تاليف احسان سروش نيا، محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب تعامل تكنولوژي و معماري بررسي و نقد آثار نورمن فاستر، تاليف محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران.
كتاب معماري آركي تايپي، تاليف محمود گلابچي و آيدا زينالي فريد، انتشارات دانشگاه تهران.
سيستم هاي ساختماني آينده نگاهي به معماري فردا، تاليف مارتين پاولي، ترجمه محمود گلابچي، انتشارات دانشگاه تهران.
سيستم هاي ساختماني، تاليف محمود گلابچي، كتايون تقي زاده و محمدرضا گلابچي، انتشارات دانشگاه پارس.
كتاب معماري بايونيك، تاليف تاليف محمود گلابچي، مرتضي خرسند نيكو، انتشارات دانشگاه تهران.
فن شناسي معماري ايراني، تاليف محمود گلابچي و آدين جواني ديزجي، انتشارات دانشگاه تهران.
آئين نامه ۲۸۰۰، طراحي ساختمان در برابر زلزله، انتشارات مركز تحقيقات ساختمان و مسكن.

براي دروس استعداد تحصيلي و زبان انگليسي مي توانيد از منابع ذكر شده در جدول زير استفاده كنيد :

مجموعه دروس استعداد تحصيلي و زبان انگليسي
دروس استعداد تحصيلي دروس زبان انگليسي

استعداد تحصيلي ، نويسندگان : هادي مسيح خواه و محمد وكيلي انتشارات فرهنگ

كتاب هاي تخصصي انتشارات سمت ، 1100 لغت ضروري

لازم به ذكر است داوطلباني كه قصد شركت در آزمون دكتري را دارند بايد از دانش عمومي زبان انگليسي برخوردار باشند . اين كه هر داوطلبي چه درصدي در درس زبان كنكور دكتري كسب مي كند ، تا حدودي به دانش زبان عمومي وي مربوط است .

 

 

مقالات مفيد براي آزمون دكتري معماري

در اين بخش قصد داريم تا مقالات مفيدي كه خواندن آن براي يك متقاضي كنكور دكتري مي تواند مفيد واقع شود را معرفي كنيم . با كليك كردن روي عنوان هر مقاله مي توانيد به راحتي به متن مقاله دسترسي پيدا كنيد .

1. ثبت نام دكتري 97

2. ثبت نام دكتري دانشگاه آزاد 97

3. منابع آزمون دكتري

4. انتخاب رشته دكتري 97

5. انتخاب رشته دكتري دانشگاه آزاد 97

6. دفترچه انتخاب رشته دكتري

7. دفترچه انتخاب رشته دكتري دانشگاه آزاد

8. فرم صلاحيت عمومي آزمون دكتري

9. مصاحبه دكتري 97

10. مصاحبه دكتري دانشگاه آزاد 97

11. توضيحات كارنامه آزمون دكتري 

12. كارت ورود به جلسه آزمون دكتري

13. نتايج اوليه آزمون دكتري 97

14. نتايج انتخاب رشته آزمون دكتري 97

15. شهريه دكتري 97

16. شهريه دكتري دانشگاه آزاد 97

17. شناسه انتخاب رشته دانشگاه آزاد

در نهايت مشاوران مركز مشاوره تحصيلي هيوا آماده اند تا از طريق خدمات مشاوره تحصيلي تلفني به تمامي سوالات شما پيرامون كنكور دكتري 97 و يافتن بهترين منابع كنكور دكتري پاسخ دهند .

 

 

 


منبع : منابع آزمون دكتري معماري 97
هيوا , مشاوره تحصيلي , مشاوره تلفني , مشاوره تحصيلي تلفني , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت بازرگاني , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت صنعتي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق الكترونيك , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق مخابرات , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري رياضي محض , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري شيمي آلي  , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري زيست شناسي سلولي و مولكولي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري حقوق عمومي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري حقوق جزا و جرم شناسي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي هسته اي پرتو پزشكي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي نفت , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي كامپيوتر نرم افزار و الگوريتم , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري زبان و ادبيات انگليسي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري روانشناسي تربيتي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري پژوهش هنر ,تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري حقوق نفت و گاز , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري علوم اقتصادي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي مكانيك ساخت و توليد , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي عمران آب و سازه هاي هيدروليكي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري حقوق بين الملل عمومي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي شيمي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي برق كنترل , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري زيست شناسي ميكروبيولوژي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي مكانيك جامدات , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري بيوشيمي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي پزشكي بيوالكتريك , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي عمران مديريت ساخت , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مطالعات زنان , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري جغرافياي سياسي ,تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري آب و هواشناسي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري تربيت بدني مديريت ورزشي ,تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري تربيت بدني آسيب شناسي ورزشي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري تربيت بدني رفتار حركتي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري علوم جانوري تكويني  , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت فناوري اطلاعات , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري زمين شناسي پترولوژي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري محيط زيست برنامه ريزي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي شيمي بيوتكنولوژي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري علوم اجتماعي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري فرآورده هاي چند سازه چوب , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك ,تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري روانشناسي و آموزش كودكان استثنائي , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري علوم جانوري فيزيولوژي جانوري , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري فلسفه ,تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري مهندسي پليمر , تراز قبولي تكميل ظرفيت دكتري الهيات كلام , كارت ورود به جلسه آزمون دكتري , مصاحبه دكتري , انتخاب رشته دكتري دانشگاه آزاد , انتخاب رشته دكتري , اعلام نتايج انتخاب رشته دكتري , اعلام نتايج اوليه دكتري , منابع آزمون دكتري زبان و ادبيات فارسي , منابع آزمون دكتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري ,منابع آزمون دكتري جغرافياي سياسي , منابع آزمون دكتري جغرافيا و برنامه ريزي روستاييمنابع آزمون دكتري ژئومورفولوژي , منابع آزمون دكتري آب و هواشناسي , منابع آزمون دكتري سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي , منابع آزمون دكتري زبان و ادبيات عرب , منابع آزمون دكتري علوم اقتصادي , منابع آزمون دكتري اقتصاد نفت و گاز , منابع آزمون دكتري الهيات اديان و عرفان , منابع آزمون دكتري معماري، منابع آزمون دكتري معماري 97، منابع دكتري معماري، منابع آزمون دكتري آزاد معماري دانشگاه آزاد،
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۱۹:۳۳ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع:

:: مطالب مشابه
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :