تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فرصت مجدد براي داوطلبان رشته آموزش زبان انگليسي است كه با توجه به مقايسه محل قبولي فعلي خود و رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد ، يكبار ديگر شانس خود را براي قبولي در يك رشته محل بهتر امتحان كنند . از آنجايي كه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي براي داوطلبان كليه دانشگاه هاي دولتي روزانه ، شبانه ، پيام نور ، غيرانتفاعي و پرديس خودگردان برگزار مي گردد لذا كليه داوطلباني كه در كنكور كارشناسي ارشد 96 در رشته آموزش زبان انگليسي ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حاضر بوده اند ، بدون توجه به اينكه در مرحله اعلام نتايج نهايي كارشناسي ارشد در چه رشته محلي پذيرفته شده اند مي توانند در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد 96 شركت كنند . در ادامه و با توجه به آمار هاي در دسترس ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي 96 در رشته محل هاي مختلف را ارائه مي كنيم .
محدوده رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي 96

براي تخمين و راهنمايي بهتر ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي 96 را در سه بازه خوشبينانه ، منطقي و بدبينامه تخمين زده ايم تا داوطلبان با درصد موفقيت بالاتري رشته محل هاي مدنظرشان را انتخاب كنند . هرچند رشته محل هايي كه در ادامه ارائه شده است آمار كاملي از كليه رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد 96 نيست اما تلاش كرده ايم راهنماي خوبي براي داوطلبان باشد .

 

رشته محل رتبه قبولي بدبينانه رتبه قبولي منطقي رتبه قبولي خوشبينانه
آموزش زبان انگليسي / موسسه غيرانتفاعي رودكي - تنكابن / غيرانتفاعي 2543 الي 2861 2864 الي 3493 3496 الي 3973
آموزش زبان انگليسي / دانشگاه تهران / مجازي 228 الي 256 256 الي 313 313 الي 356
آموزش زبان انگليسي / دانشگاه گيلان -رشت / مجازي 3622 الي 4075 4079 الي 4976 4980 الي 5660
آموزش زبان انگليسي / دانشگاه علم وصنعت ايران - تهران / مجازي شاغلين 2650 الي 2981 2985 الي 3640 3644 الي 4141
آموزش زبان انگليسي / دانشگاه پيام نوراستان گيلان - مركزرشت / پيام نور - مجازي شاغلين 7043 الي 7923 7932 الي 9675 9684 الي 11005
آموزش زبان انگليسي / دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار/ روزانه 1064 الي 1197 1199 الي 1462 1464 الي 1663
آموزش زبان انگليسي / موسسه غيرانتفاعي فيض الاسلام - خميني شهر - اصفهان / غيرانتفاعي 6075 الي 6834 6842 الي 8345 8353 الي 9492
آموزش زبان انگليسي / دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز - قزوين / غيرانتفاعي 1317 الي 1482 1483 الي 1810 1811 الي 2058
آموزش زبان انگليسي / موسسه غيرانتفاعي رودكي - تنكابن / غيرانتفاعي 4532 الي 5099 5105 الي 6226 6232 الي 7082
آموزش زبان انگليسي / دانشگاه پيام نوراستان اصفهان - مركزنجف آباد/ پيام نور - مجازي 4253 الي 4785 4790 الي 5843 5848 الي 6646
آموزش زبان انگليسي / دانشگاه بوعلي سينا - همدان / نوبت دوم 503 الي 566 566 الي 691 691 الي 786
آموزش زبان انگليسي / دانشگاه قم / روزانه 447 الي 503 503 الي 614 614 الي 698
آموزش زبان انگليسي / موسسه غيرانتفاعي كرمان / غيرانتفاعي 5609 الي 6310 6317 الي 7706 7713 الي 8765
آموزش زبان انگليسي / موسسه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند / غيرانتفاعي 1371 الي 1542 1544 الي 1883 1885 الي 2142


 

 


انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي 96

طبق تجربه سال هاي گذشته و با اين توجيه كه در مرحله تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي تعداد شركت كنندگان بسيار پايين تر است انتظار افزايش رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي 96 انتظار بيهوده اي نيست . از آنجايي كه تعداد انتخاب ها در انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد محدود است پس بايد بيشترين دقت را در انتخاب هايمان داشته باشيم . هرچند به داوطلباني كه مي خواهند شانس بيشتري براي قبولي داشته باشند شركت در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 و اطلاع از رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي دانشگاه آزاد 96 را توصيه مي كنيم .  همچنين براي اطلاع از هزينه تحصيل در دانشگاه هاي مختلف در مقطع كارشناسي ارشد مي توانيد مقالات شهريه كارشناسي ارشد و شهريه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد را مطالعه كنيد . همچنين توصيه مي كنيم براي پيگيري زمان دقيق اعلام نتايج ، مقاله اعلام نتايج تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد 96 را دنبال كنيد .

در پايان نيز به داوطلباني كه متقاضي شركت در آزمون كارشناسي ارشد سال بعد هستند مطالعه مقالات ثبت نام كارشناسي ارشد 97 و ثبت نام كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 97 را پيشنهاد مي كنيم .


 

 

 
منبع : رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي 96

هيوا , مشاوره تحصيلي , مشاوره تلفني , مشاوره تحصيلي تلفني , كارشناسي ارشد دانشگاه علميكاربردي , انتخاب رشته كارشناسي ارشد , برنامه ريزي براي كنكور ارشد , ثبت نام كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد  , تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد , تكميل ظرفيت كنكور سراسري كارشناسي ارشد , كارشناسي ارشد فراگير پيام نور , ليست رشته هاي كارشناسي ارشددانشگاه آزاد , كارشناسي ارشد بدون كنكور , ليست رشته هاي كارشناسي ارشد وزارت بهداشت ,ثبت نام آزمون وكالت  , ثبت نام كارشناسي ارشد فراگير پيام نور 96 , اعلام نتايج كنكور كارشناسيارشد ,  شهريه كارشناسي ارشد شبانه غيرانتفاعي پيام نور پرديس خودگردان , شهريه كارشناسي ارشددانشگاه آزاد , اعلام نتايج تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد  , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم جغرافيايي , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم جغرافيايي دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد تربيت بدني , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد تربيت بدني دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم تربيتي , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حقوق , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حقوق دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد روانشناسي , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد روانشناسي دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت دولتي , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زيست شناسي سلولي و مولكولي ,رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي عمران , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي عمران دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد شيمي , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زيست شناسي سلولي و مولكولي دانشگاه آزاد