هر ساله به داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اين فرصت داده مي شود تا پس از اعلام نتايج ارشد دانشگاه آزاد در صورت عدم قبولي در انتخاب رشته يا نارضايتي از رشته محل قبولي در تكميل ظرفيت اين مقطع شركت كنند . داوطلبان ارشد رشته شيمي نيز مي توانند از اين فرصت استفاده كرده و شانس خود را براي قبولي در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد بيازمايند . با توجه به ادغام كنكور ارشد سراسري و دانشگاه آزاد ، داوطلباني كه در آزمون ارشد 96 در رشته شيمي ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حضور داشته اند ، حق شركت درتكميل ظرفيت ارشد دانشگاه آزاد 96 را دارا مي باشند . از جمله اطلاعاتي كه مي توانيم براي انجام انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 در اختيار شما قرار دهيم تا شانس قبولي خود را مشاهده نماييد ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت شيمي دانشگاه آزاد مي باشد . داوطلبان اين رشته مي توانند با بررسي رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد و رتبه هايي كه در اختيارشان قرار داده ايم به آمادگي بيش تري براي انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 دست يابند . 

محدوده رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد شيمي دانشگاه آزاد 96

در راستاي مطالب فوق و آمارهاي موجود از انتخاب رشته كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96  ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت شيمي در مقطعكارشناسي ارشد 96 را جمع آوري كرده ايم كه در سه بازه خوشبينانه ، منطقي و بدبينانه قرار گرفته است . شما مي توانيد از مقايسه رتبه خود با آمار ارائه شده ، شانس قبولي خود را تخمين بزنيد . هر چه رتبه شما از محدوده بدبينانه بالاتر  باشد شانس قبولي شما در انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 بيش تر بوده و هرچه از محدوده خوشبينانه پايين تر باشد شانس قبولي كمتري خواهيد داشت . به آن دسته از داوطلبان رشته شيمي كه قصد شركت در انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه هاي دولتي را دارند پيشنهاد مي كنيم مقاله رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد شيمي 96 را مطالعه نمايند .

 

رشته محل رتبه قبولي بدبينانه رتبه قبولي منطقي رتبه قبولي خوشبينانه
شيمي - شيمي آلي - واحد تهران جنوب 4203 الي 4728 4733 الي 5774 5779 الي 6567
شيمي - شيمي تجزيه - واحد يادگار امام خميني (ره) شهرري 3519 الي 3959 3963 الي 4834 4838 الي 5498
شيمي - شيمي تجزيه - واحد ورامين 3768 الي 4239 4244 الي 5177 5182 الي 5888
شيمي - شيمي دارويي - مركز شهريار 4936 الي 5553 5559 الي 6780 6787 الي 7712
شيمي - شيمي دارويي - واحد تهران شمال 1422 الي 1600 1601 الي 1954 1955 الي 2222
شيمي - شيمي كاربردي - واحد تبريز 6451 الي 7257 7265 الي 8862 8870 الي 10080
شيمي - شيمي تجزيه - واحد يادگار امام خميني (ره) شهرري 3519 الي 3959 3963 الي 4834 4838 الي 5498
شيمي - شيمي معدني - واحد علوم و تحقيقات 4169 الي 4690 4696 الي 5727 5733 الي 6515
شيمي - شيمي معدني - واحد علوم و تحقيقات 4108 الي 4622 4627 الي 5644 5649 الي 6420
شيمي - شيمي آلي - واحد نجف آباد 3483 الي 3918 3922 الي 4785 4789 الي 5442
شيمي - شيمي دارويي - واحد علوم داروئي 1468 الي 1652 1654 الي 2017 2019 الي 2295


 

 


انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد شيمي دانشگاه آزاد 96

آنچه در اختيار شما قرار داده شد آمار رتبه قبولي تكميل ظرفيت كنكور ارشد رشته شيمي در دانشگاه آزاد مي باشد . قطعا اين آمار به طور صد در صد نمي توانند قبولي شما را در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 تضمين كنند ولي راهنماي خوبي براي شركت كنندگان در تكميل ظرفيت مي باشند . به داوطلباني كه قصد شركت در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد سراسري 96 را دارند نيز پيشنهاد مي كنيم ، براي بررسي شانس قبولي خود مقاله رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد و رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد شيمي 96 را مطالعه نمايند . براي پيگيري زمان دقيق اعلام نتايج ، مقاله اعلام نتايج تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 را مطالعه كنيد .
متقاضيان شركت در آزمون كارشناسي ارشد سال بعد نيز مي بايست با مطالعه مقالات راهنماي ثبت نام كارشناسي ارشد 97 و ثبت نام كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 97 پيگير زمان و نحوه ثبت نام باشند .

در صورتي كه با مطالعه اين مقاله پاسخ پرسش هاي تان پيرامون تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد شيمي نيافته ايد مي توانيد با مركز مشاوره تحصيلي هيوا تماس گرفته و پاسخ پرسش هاي خود را از طريق خدمات مشاوره تحصيلي تلفني هيوا دريافت كنيد .

 


 

 

 

منبع : رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد شيمي دانشگاه آزاد 96
هيوا , مشاوره تحصيلي , مشاوره تلفني , مشاوره تحصيلي تلفني , كارشناسي ارشد دانشگاه علمي كاربردي , انتخاب رشته كارشناسي ارشد , برنامه ريزي براي كنكور ارشد , ثبت نام كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد  , تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد , تكميل ظرفيت كنكور سراسري كارشناسي ارشد , كارشناسي ارشد فراگير پيام نور , ليست رشته هاي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد , كارشناسي ارشد بدون كنكور , ليست رشته هاي كارشناسي ارشد وزارت بهداشت , ثبت نام آزمون وكالت  , ثبت نام كارشناسي ارشد فراگير پيام نور 96 ,اعلام نتايج كنكور كارشناسي ارشد ,  شهريه كارشناسي ارشد شبانه غيرانتفاعي پيام نور پرديس خودگردان , شهريه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد , اعلام نتايج تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد  , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزادرتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم جغرافيايي , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم جغرافيايي دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد تربيت بدني , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد تربيت بدني دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم تربيتي , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حقوق , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حقوق دانشگاه آزاد  , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد روانشناسي ,رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد روانشناسي دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت دولتي ,رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زيست شناسي سلولي و مولكولي , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي عمران , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي عمران دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد شيمي , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زيست شناسي سلولي و مولكولي دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي برق , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي برق دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فيزيك , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فيزيك دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد شيمي دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت دولتي دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حسابداري  , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حسابداري دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم تربيتي دانشگاه آزاد