هر ساله به داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اين فرصت داده مي شود تا پس از اعلام نتايج ارشد دانشگاه آزاد در صورت عدم قبولي در انتخاب رشته يا نارضايتي از رشته محل قبولي در تكميل ظرفيت اين مقطع شركت كنند . داوطلبان ارشد رشته مديريت صنعتي نيز مي توانند از اين فرصت استفاده كرده و شانس خود را براي قبولي در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد بيازمايند . با توجه به ادغام كنكور ارشد سراسري و دانشگاه آزاد ، داوطلباني كه در آزمون ارشد 96 در رشته مديريت صنعتي ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حضور داشته اند ، حق شركت در تكميل ظرفيت ارشد دانشگاه آزاد 96 را دارا مي باشند . از جمله اطلاعاتي كه مي توانيم براي انجام انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 در اختيار شما قرار دهيم تا شانس قبولي خود را مشاهده نماييد ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت مديريت صنعتي دانشگاه آزادمي باشد . داوطلبان اين رشته مي توانند با بررسي رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد و رتبه هايي كه در اختيارشان قرار داده ايم به آمادگي بيش تري براي انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 دست يابند .محدوده رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت صنعتي دانشگاه آزاد 96

در راستاي مطالب فوق و آمارهاي موجود از انتخاب رشته كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96  ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت مديريت صنعتي در مقطع كارشناسي ارشد 96 را جمع آوري كرده ايم كه در سه بازه خوشبينانه ، منطقي و بدبينانه قرار گرفته است . شما مي توانيد از مقايسه رتبه خود با آمار ارائه شده ، شانس قبولي خود را تخمين بزنيد . هر چه رتبه شما از محدوده بدبينانه بالاتر  باشد شانس قبولي شما در انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 بيش تر بوده و هرچه از محدوده خوشبينانه پايين تر باشد شانس قبولي كمتري خواهيد داشت . به آن دسته از داوطلبان رشته مديريت صنعتي كه قصد شركت در انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه هاي دولتي را دارند پيشنهاد مي كنيم مقاله رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت صنعتي 96 را مطالعه نمايند .

 

رشته محل رتبه قبولي بدبينانه رتبه قبولي منطقي رتبه قبولي خوشبينانه
مديريت صنعتي - مديريت عملكرد - واحد فيروزكوه 24978 الي 28100 28131 الي 34314 34345 الي 39028
مديريت صنعتي - توليد و عمليات - واحد نوشهر 66443 الي 74748 74831 الي 91276 91359 الي 103817
مديريت صنعتي - تحقيق درعمليات - واحد ساوه 27126 الي 30517 30551 الي 37264 37298 الي 42385
مديريت صنعتي - مديريت عملكرد - واحد كرمان 31251 الي 35157 35196 الي 42931 42970 الي 48830
مديريت صنعتي - تحقيق درعمليات - واحد الكترونيكي 41996 الي 47245 47297 الي 57692 57744 الي 65618
مديريت صنعتي - مديريت عملكرد - واحد سمنان 33479 الي 37664 37705 الي 45992 46033 الي 52311
مديريت صنعتي - توليد و عمليات - واحد رودهن 12708 الي 14297 14313 الي 17458 17474 الي 19857
مديريت صنعتي - تحقيق درعمليات - واحد تهران مركزي 10343 الي 11636 11649 الي 14208 14221 الي 16161
مديريت صنعتي - تحقيق درعمليات - واحد قزوين 27173 الي 30570 30604 الي 37329 37363 الي 42458
مديريت صنعتي - مديريت عملكرد - واحد تهران غرب 11556 الي 13001 13015 الي 15876 15890 الي 18057
مديريت صنعتي - توليد و عمليات - واحد تهران جنوب 9964 الي 11209 11221 الي 13688 13700 الي 15568
مديريت صنعتي - مديريت پروژه - واحد رودهن 16801 الي 18901 18922 الي 23081 23102 الي 26252
مديريت صنعتي - مديريت پروژه - واحد رودهن 19919 الي 22409 22433 الي 27364 27388 الي 31123
مديريت صنعتي - توليد و عمليات - واحد فيروزكوه 31100 الي 34987 35026 الي 42723 42762 الي 48593


 

 


انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت صنعتي دانشگاه آزاد 96

آنچه در اختيار شما قرار داده شد آمار رتبه قبولي تكميل ظرفيت كنكور ارشد رشته مديريت صنعتي در دانشگاه آزاد مي باشد . قطعا اين آمار به طور صد در صد نمي توانند قبولي شما را در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 تضمين كنند ولي راهنماي خوبي براي شركت كنندگان در تكميل ظرفيت مي باشند . به داوطلباني كه قصد شركت در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد سراسري 96 را دارند نيز پيشنهاد مي كنيم ، براي بررسي شانس قبولي خود مقاله رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد و رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت صنعتي 96 را مطالعه نمايند . براي پيگيري زمان دقيق اعلام نتايج ، مقاله اعلام نتايج تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 را مطالعه كنيد .
متقاضيان شركت در آزمون كارشناسي ارشد سال بعد نيز مي بايست با مطالعه مقالات راهنماي ثبت نام كارشناسي ارشد 97 و ثبت نام كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 97 پيگير زمان و نحوه ثبت نام باشند .

در صورتي كه با مطالعه اين مقاله پاسخ پرسش هاي تان پيرامون تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت صنعتي نيافته ايد مي توانيد با مركزمشاوره تحصيلي هيوا تماس گرفته و پاسخ پرسش هاي خود را از طريق خدمات مشاوره تحصيلي تلفني هيوا دريافت كنيد .

 


 

منبع : رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت صنعتي دانشگاه آزاد 96


هيوا , مشاوره تحصيلي , مشاوره تلفني , مشاوره تحصيلي تلفني , كارشناسي ارشد دانشگاه علمي كاربردي , انتخاب رشته كارشناسي ارشد , برنامه ريزي براي كنكور ارشد , ثبت نام كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد  , تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد , تكميل ظرفيت كنكور سراسري كارشناسي ارشد , كارشناسي ارشد فراگير پيام نور , ليست رشته هاي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد , كارشناسي ارشد بدون كنكور , ليست رشته هاي كارشناسي ارشد وزارت بهداشت , ثبت نام آزمون وكالت  , ثبت نام كارشناسي ارشد فراگير پيام نور 96 ,اعلام نتايج كنكور كارشناسي ارشد ,  شهريه كارشناسي ارشد شبانه غيرانتفاعي پيام نور پرديس خودگردان , شهريه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد , اعلام نتايج تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد  , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزادرتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم جغرافيايي , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم جغرافيايي دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد تربيت بدني , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد تربيت بدني دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم تربيتي , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حقوق , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حقوق دانشگاه آزاد  , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد روانشناسي ,رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد روانشناسي دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت دولتي ,رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زيست شناسي سلولي و مولكولي , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي عمران , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي عمران دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد شيمي , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زيست شناسي سلولي و مولكولي دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي برق , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي برق دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فيزيك , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فيزيك دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد شيمي دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت دولتي دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حسابداري  , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حسابداري دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم تربيتي دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زبان و ادبيات انگليسي , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت صنعتي دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت صنعتي