در انتخاب رشته تجربي رشته پرستاري يكي از پرمتقاضي ترين رشته ها محسوب مي شود كه معمولا پس از اعلام نتايج دانشگاه آزاد ، جمعيت كثيري از داوطلبان كنكور سراسري 96 به دنبال تكميل ظرفيت پرستاري دانشگاه آزاد هستند . در دانشگاه ازاد داوطلبان به سه سهميه عادي ، ايثارگران و بسيج فعال تقسيم مي شوند كه آن دسته از داوطلباني كه از سهميه بسيج فعال استفاده مي نمايند براي شركت در تكميل ظرفيت  دانشگاه آزاد مي بايست 95 درصد تراز قبولي آخرين فرد پذيرفته شده براي رشته هاي دكتري عمومي و 90 درصد تراز آخرين نفر قبولي براي ساير رشته ها را به دست آورند تا در صورت وجود ظرفيت پذيرش در آن رشته محل ، پذيرفته شوند . معمولا هر ساله در انتخاب رشته دانشگاه آزاد برخي رشته محل ها ظرفيت شان به طور كامل تكميل نشده و از طرف دانشگاه آزاد در تكميل ظرفيت ارائه مي شوند كه متقاضيان شركت در تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد مي توانند با مراجعه به دفترچه انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد ليست رشته محل هاي ارائه شده را ملاحظه نمايند . در اين مقاله رتبه قبولي تكميل ظرفيت پرستاري دانشگاه آزاد را در سهميه بسيج فعال اختيارتان قرار داده ايم . براي اطلاع از تراز قبولي تكميل ظرفيت پرستاري دانشگاه آزاد سهميه بسيج فعال كليك نماييد .رتبه قبولي تكميل ظرفيت پرستاري دانشگاه آزاد سهميه بسيج فعال 96

در جدول زير براي آن دسته از داوطلباني كه با سهميه بسيج فعال در انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد شركت خواهند كرد رتبه قبولي پرستاري تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد سهميه بسيج فعال را قرار داده ايم . در تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد هر ساله با كاهش و افزايش تراز در برخي رشته محل ها موجه هستيم و با تجربه اي كه از انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد در سال هاي قبل كسب كرده ايم نميتوان به طور قطعي اظهار كرد كه تراز قبولي در تكميل ظرفيت كاهش مي يابد و يا بالعكس . از اين رو رتبه هاي قبولي در سه بازه خوشبينانه ، منطقي و بدبينانه براي هر رشته محل تعيين شده است تا با مقايسه رتبه كشوري خود با آنچه در جدول هاي زير در اختيارتان قرار گرفته است تا بتوانيد قبولي خود را در رشته پرستاري در تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد تخمين بزنيد .


 

 


محدوده رتبه قبولي تكميل ظرفيت پرستاري دانشگاه آزاد 96 در سهميه بسيج فعال

رشته محل رتبه كشوري قبولي بدبينانه رتبه كشوري قبولي منطقي رتبه كشوري قبولي خوشبينانه
پرستاري / واحد مشهد 43827 الي 47053 47102 الي 49221 49269 الي 52640
پرستاري / واحد كرج 46917 الي 50371 50423 الي 52691 52743 الي 56352
پرستاري / واحد كرمانشاه 50573 الي 54297 54353 الي 56798 56854 الي 60744
اتاق عمل / واحد نجف آباد 52506 الي 56372 56430 الي 58969 59026 الي 63065
پرستاري / واحد ورامين 53912 الي 57881 57940 الي 60547 60606 الي 64754
پرستاري / واحد اصفهان(خوراسگان) 54566 الي 58584 58644 الي 61282 61342 الي 65540
 پرستاري / واحد قزوين 56406 الي 60559 60621 الي 63348 63410 الي 67749
پرستاري / واحد جهرم 56485 الي 60644 60706 الي 63437 63499 الي 67844
پرستاري / واحد مهاباد 56604 الي 60772 60834 الي 63571 63633 الي 67987
پرستاري / واحد كازرون 57403 الي 61629 61692 الي 64468 64531 الي 68946
پرستاري / واحد خوي 58372 الي 62670 62734 الي 65556 65620 الي 70111
 پرستاري / واحد لاهيجان 58453 الي 62757 62821 الي 65648 65712 الي 70208
 پرستاري / واحد مراغه 58576 الي 62888 62953 الي 65785 65849 الي 70355
پرستاري / واحد مرند 58739 الي 63063 63128 الي 65968 66033 الي 70551
پرستاري / واحد بناب 59230 الي 63591 63656 الي 66520 66585 الي 71142
پرستاري / واحد بروجرد 59767 الي 64167 64233 الي 67123 67188 الي 71786
 پرستاري / واحد قم 59849 الي 64256 64322 الي 67216 67281 الي 71885
پرستاري / واحد سراب 60307 الي 64747 64813 الي 67729 67795 الي 72434
پرستاري / واحد ياسوج 60348 الي 64791 64858 الي 67776 67842 الي 72484
پرستاري / واحد استهبان 61440 الي 65964 66031 الي 69002 69070 الي 73796
پرستاري / واحد خرم آباد 61440 الي 65964 66031 الي 69002 69070 الي 73796
 پرستاري / واحد آستارا 61525 الي 66055 66122 الي 69097 69165 الي 73897
پرستاري / واحد تاكستان 61567 الي 66100 66168 الي 69145 69212 الي 73948
پرستاري / واحد دزفول 62077 الي 66648 66716 الي 69717 69786 الي 74561
 پرستاري / واحد خلخال 62205 الي 66785 66854 الي 69861 69930 الي 74715
 پرستاري / واحد نراق 62333 الي 66923 66991 الي 70005 70074 الي 74869
پرستاري / واحد علي آبادكتول 62462 الي 67061 67129 الي 70150 70218 الي 75023
پرستاري / واحد اراك 62935 الي 67568 67637 الي 70680 70750 الي 75591
پرستاري / واحد ساوه 63107 الي 67754 67823 الي 70874 70944 الي 75798
پرستاري / واحد كليبر 63194 الي 67846 67916 الي 70971 71041 الي 75902
 پرستاري / واحد سمنان 63627 الي 68312 68382 الي 71459 71528 الي 76423
پرستاري / واحد سبزوار 63889 الي 68593 68663 الي 71752 71822 الي 76737
پرستاري / واحد يزد 64590 الي 69346 69416 الي 72540 72611 الي 77579
پرستاري / واحد فيروزآباد 64899 الي 69677 69748 الي 72886 72958 الي 77950
پرستاري / واحد دورود 65164 الي 69962 70034 الي 73184 73256 الي 78269
 پرستاري / واحد گچساران 65609 الي 70439 70511 الي 73684 73756 الي 78803
پرستاري / واحد ارسنجان 65743 الي 70583 70655 الي 73834 73906 الي 78963
پرستاري / واحد شاهرود 66056 الي 70919 70992 الي 74186 74258 الي 79340
 پرستاري / واحد اليگودرز 67003 الي 71936 72009 الي 75249 75323 الي 80477
پرستاري / واحد خوي-ظرفيت خودگردان 67003 الي 71936 72009 الي 75249 75323 الي 80477
پرستاري / واحد نيشابور 67093 الي 72033 72107 الي 75351 75425 الي 80586
 پرستاري / واحد گناباد 68282 الي 73309 73385 الي 76686 76761 الي 82014
پرستاري / واحد خلخال-ظرفيت خودگردان 68790 الي 73855 73931 الي 77257 77332 الي 82624
پرستاري / واحد مراغه-ظرفيت خودگردان 69069 الي 74154 74230 الي 77569 77645 الي 82958
پرستاري / واحد اقليد 69301 الي 74404 74480 الي 77831 77907 الي 83238
پرستاري / واحد آباده 69488 الي 74604 74681 الي 78040 78117 الي 83462
پرستاري / واحد داراب 69628 الي 74755 74831 الي 78198 78274 الي 83631
پرستاري / واحد بناب-ظرفيت خودگردان 70003 الي 75158 75234 الي 78619 78696 الي 84081
پرستاري / واحد لارستان 70475 الي 75663 75741 الي 79149 79226 الي 84647
پرستاري / واحد بهبهان 71044 الي 76274 76352 الي 79787 79866 الي 85330
 پرستاري / واحد شيروان 71139 الي 76376 76455 الي 79894 79973 الي 85445
پرستاري / واحد مسجدسليمان 71425 الي 76684 76762 الي 80216 80294 الي 85788
پرستاري / واحد بيرجند 72096 الي 77404 77484 الي 80970 81049 الي 86595
پرستاري / واحد مهاباد-ظرفيت خودگردان 72386 الي 77715 77795 الي 81295 81374 الي 86942
 پرستاري / واحد آبادان 72579 الي 77923 78002 الي 81512 81592 الي 87175
پرستاري / واحد مرند-ظرفيت خودگردان 72676 الي 78027 78107 الي 81621 81700 الي 87291
پرستاري / واحد بندرعباس 73210 الي 78601 78681 الي 82221 82301 الي 87933
پرستاري / واحد قاينات 74536 الي 80024 80106 الي 83710 83792 الي 89525
پرستاري / واحد فردوس 74784 الي 80290 80372 الي 83988 84070 الي 89822
پرستاري / واحد سراب-ظرفيت خودگردان 74982 الي 80503 80585 الي 84211 84293 الي 90061
پرستاري / واحد كليبر-ظرفيت خودگردان 75281 الي 80823 80906 الي 84546 84629 الي 90420
پرستاري / واحد طبس 75331 الي 80877 80960 الي 84602 84685 الي 90480
 پرستاري / واحد بيرجند-ظرفيت خودگردان 75630 الي 81199 81282 الي 84939 85022 الي 90840
پرستاري / واحد شهربابك 76434 الي 82062 82146 الي 85842 85926 الي 91805
پرستاري / واحد زرند 77398 الي 83096 83181 الي 86924 87009 الي 92962
پرستاري / واحد قاينات-ظرفيت خودگردان 85340 الي 91623 91717 الي 95844 95937 الي 102502
پرستاري / واحد گناباد-ظرفيت خودگردان 87558 الي 94004 94101 الي 98334 98430 الي 105166
پرستاري / واحد طبس-ظرفيت خودگردان 90502 الي 97165 97265 الي 101641 101740 الي 108702

انتخاب رشته تكميل ظرفيت پرستاري دانشگاه آزاد 96

در اين مقاله سعي كرده ايم آمار رتبه قبولي تكميل ظرفيت پرستاري دانشگاه آزاد سهميه بسيج فعال را در اختيارتان قرار داده ايم كه براي مشاهده آمار رتبه و تراز قبولي در ساير رشته ها مي توانيد روي تراز قبولي تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد سهميه بسيج فعال و رتبه قبولي تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد سهميه بسيج فعال كليك نماييد . همچنين براي پيگيري زمان دقيق اعلام نتايج مقاله اعلام نتايج تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 را پيگيري نماييد . براي كسب اطلاعات بيشتر از قبولي هاي سهميه عادي و سهميه ايثارگران مي توانيد روي لينك هاي زير كليك كنيد .

تراز قبولي تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد

رتبه قبولي تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد

تراز قبولي تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد سهميه ايثارگران

رتبه قبولي تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد سهميه ايثارگران

تكميل ظرفيت كنكور سراسري بطور مجزا از تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد برگزار خواهد شد و علاقه مندان براي اطلاع از آمار قبولي تكميل ظرفيت كنكور سراسري مي توانند روي رتبه قبولي تكميل ظرفيت كنكور سراسري كليك كنيد . درصورت داشتن هرگونه پرسش در خصوص انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 مي توانيد با كارشناسان مركز مشاوره تحصيلي هيوا تماس گرفته تا با مشاوره تحصيلي تلفني راهنمايي تان نمايند .

 

منبع : رتبه قبولي تكميل ظرفيت پرستاري دانشگاه آزاد سهميه بسيج فعال 96


هيوا , مشاوره تحصيلي , مشاوره تلفني , مشاوره تحصيلي تلفني , مشاوره تحصيلي كنكور ,انتخاب رشته , انتخاب رشته كنكور سراسري , نرم افزار انتخاب رشته كنكور سراسري , نرم افزار تخمين رتبه كنكور سراسري , سوالات مصاحبه استخدامي , ثبت نام بدون كنكور پزشكيتكميل ظرفيت دانشگاه آزاد , انتخاب رشته دانشگاه آزاد , نرم افزار انتخاب رشته دانشگاه آزادسهميه بسيج در دانشگاه آزاد , سهميه بومي گزيني در دانشگاه آزاد  , تراز مهم تر است يا رتبهتعداد انتخاب ها در انتخاب رشته دانشگاه آزاد , ثبت نام بدون كنكور كارشناسي دانشگاه آزاد ,ثبت نام بدون كنكور كارداني دانشگاه آزاد , ليست رشته هاي دانشگاه ازاد , تفاوت تمام وقت و پاره وقت , تفاوت با كنكور و بدون كنكور دانشگاه آزاد , انتقالي در دانشگاه آزاد , ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي , اعتبار مدرك دانشگاه علمي كاربردي , ليست رشته هاي دانشگاه علمي كاربردي , زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي , شهريه دانشگاه علمي كاربردي , شهريه پرديس هاي خودگردان ,  انتخاب رشته كنكور كارداني به كارشناسي دانشگاه آزاد , ازمون ليسانس به پزشكي , روش مطالعه صحيح براي كنكور , برنامه ريزي درسي براي كنكور ,شيمي دارويي ,  تحصيل پزشكي در تركيه , آزمون yos ( يوس ) , تحصيل پزشكي در فرانسهتحصيل پزشكي در آلمان , تحصيل پزشكي در امريكا , تحصيل پزشكي در كانادا , روش صحيح تست زدن در كنكور , روش صحيح مطالعه براي دانش آموزان , تحصيل پزشكي در آلمان , تحصيل پزشكي در انگليس ,   ,تحصيل مجدد در رشته پزشكي ، دندانپزشكي يا داروسازي و رشته هاي پيراپزشكي ,  شرايط انصراف از تحصيل دانشجويان دانشگاه روزانه و شركت مجدد در كنكور , آيا براي تحصيل مجدد در رشته پزشكي دانشگاه دولتي بايد شهريه پرداخت كرد , , انتخاب رشته كنكور سراسري96 ,  تحصيل پزشكي و دندانپزشكي در بلاروس , تحصيل پزشكي و دندانپزشكي در كانادا ,  تحصيل پزشكي و دندانپزشكي در ايتاليا ,تحصيل در بلژيك , انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 ,  برنامه ريزي كنكور در ايام تعطيلات عيد نوروز , تحصيل پزشكي و دندانپزشكي در ژاپن , تحصيل پزشكي و دندانپزشكي در روسيه ,تحصيل پزشكي و دندانپزشكي در اسلواكي , حداقل درصد دروس و آخرين رتبه قبولي رشته پزشكي دولتي روزانه كنكور 95-96  , تحصيل در هند , حداقل درصد دروس و آخرين رتبه قبولي رشته دندانپزشكي دولتي روزانه در كنكور 95-96 , حداقل درصد دروس و آخرين رتبه قبولي پرستاري دولتي روزانه در كنكور 95-96 , تحصيل پزشكي و دندانپزشكي در هندوستان , حداقل درصد دروس و آخرين رتبه قبولي علوم آزمايشگاهي دولتي روزانه در كنكور 95-96ثبت نام دانشگاه آزاد 96 , حداقل درصد دروس و آخرين رتبه قبولي رشته داروسازي دولتي روزانه در كنكور 95-96 , حداقل درصد دروس و آخرين رتبه قبولي رشته مامايي دولتي روزانه در كنكور 95-96 , حداقل درصد دروس و آخرين رتبه قبولي رشته اتاق عمل دولتي روزانه در كنكور 95-96 , حداقل درصد دروس و آخرين رتبه قبولي رشته هوشبري روزانه در كنكور 95-96 , حداقل درصد دروس و آخرين رتبه قبولي رشته فيزيوتراپي روزانه در كنكور 95-96  , حداقل درصد دروس و آخرين رتبه قبولي رشته شنوايي شناسي روزانه در كنكور 95-96 , حداقل درصد دروس و آخرين رتبه قبولي رشته گفتار درماني روزانه در كنكور 95-96 , بهترين منابع سوالات تيزهوشان و نمونه دولتي ششم ابتدايي , حداقل درصد دروس و آخرين رتبه قبولي رشته بينايي سنجي دولتي روزانه كنكور 95 – 96 , حداقل درصد دروس و آخرين رتبه قبولي رشته كاردرماني دولتي روزانه كنكور 95 - 96 , حداقل درصد دروس و آخرين رتبه قبولي رشته مهندسي برق روزانه كنكور 95 - 96 , حداقل درصد دروس و آخرين رتبه قبولي رشته مهندسي كامپيوتر دولتي روزانه كنكور 95 - 96  , حداقل درصد دروس و آخرين رتبه قبولي رشته مهندسي مكانيك دولتي روزانه كنكور 95 - 96 , حداقل درصد دروس و آخرين رتبه قبولي رشته مهندسي عمران دولتي روزانه كنكور 95 – 96 , نرم افزار تبديل تراز و رتبه و تخمين رتبه بر اساس تراز , آزمون آيلتس ( IELTS ) , حداقل درصد دروس و آخرين رتبه قبولي رشته علوم تغذيه دولتي روزانه كنكور 95 - 96 , حداقل درصد دروس و آخرين رتبه قبولي رشته پزشكي پرديس خودگردان ( بين الملل ) كنكور 95 – 96 , حداقل درصد دروس و آخرين رتبه قبولي رشته مهندسي صنايع دولتي روزانه كنكور 95 - 96 , حداقل درصد دروس و آخرين رتبه قبولي رشته دندانپزشكي پرديس خودگردان ( بين الملل ) كنكور 95 - 96 , آزمون  MSRT , حداقل درصد دروس و آخرين رتبه قبولي رشته داروسازي پرديس خودگردان ( بين الملل ) كنكور 95 - 96 , ثبت نام دانشگاه آزاد 96 , حداقل درصد دروس و آخرين رتبه قبولي رشته پرستاري پرديس خودگردان ( بين الملل ) كنكور 95 – 96 , ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي 96 , حداقل درصد دروس و آخرين رتبه قبولي رشته فيزيوتراپي پرديس خودگردان ( بين ال
برچسب:
تكميل ظرفيت پرستاري، تكميل ظرفيت پرستاري دانشگاه آزاد سهميه بسيج فعال، رتبه قبولي پرستاري سهميه بسيج فعال، رتبه قبولي تكميل ظرفيت پرستاري سهميه بسيج فعال، رتبه قبولي تكميل ظرفيت پرستاري آزاد سهميه بسيج فعال، رتبه قبولي تكميل ظرفيت پرستاري دانشگاه آزاد سهميه بسيج فعال 96، رتبه قبولي تكميل ظرفيت پرستاري سهميه بسيج فعال 96، رتبه تكميل ظرفيت پرستاري سهميه بسيج فعال 96،

امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۳۵:۱۲ توسط: گروه مشاوران هيوا موضوع: