هر ساله به داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اين فرصت داده مي شود تا پس از اعلام نتايج ارشد دانشگاه آزاد در صورت عدم قبولي در انتخاب رشته يا نارضايتي از رشته محل قبولي در تكميل ظرفيت اين مقطع شركت كنند . داوطلبان ارشد رشته مهندسي شيمي بيوتكنولوژي و داروسازي نيز مي توانند از اين فرصت استفاده كرده و شانس خود را براي قبولي در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد بيازمايند . با توجه به ادغام كنكور ارشد سراسري و دانشگاه آزاد ، داوطلباني كه در آزمون ارشد 96 در رشته مهندسي شيمي بيوتكنولوژي و داروسازي ثبت نام كرده و در جلسه آزمون حضور داشته اند ، حق شركت در تكميل ظرفيت ارشد دانشگاه آزاد 96 را دارا مي باشند . از جمله اطلاعاتي كه مي توانيم براي انجام انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد 96 در اختيار شما قرار دهيم تا شانس قبولي خود را مشاهده نماييد ،رتبه قبولي تكميل ظرفيت مهندسي شيمي بيوتكنولوژي و داروسازي دانشگاه آزاد مي باشد . داوطلبان اين رشته مي توانند با بررسي رشته محل هاي ارائه شده در دفترچه تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد و رتبه هايي كه در اختيارشان قرار داده ايم به آمادگي بيش تري برايانتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 دست يابند .
محدوده رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي شيمي بيوتكنولوژي و داروسازي دانشگاه آزاد 96

در راستاي مطالب فوق و آمارهاي موجود از انتخاب رشته كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96  ، رتبه قبولي تكميل ظرفيت مهندسي شيمي بيوتكنولوژي و داروسازي در مقطع كارشناسي ارشد 96 را جمع آوري كرده ايم كه در سه بازه خوشبينانه ، منطقي و بدبينانه قرار گرفته است . شما مي توانيد از مقايسه رتبه خود با آمار ارائه شده ، شانس قبولي خود را تخمين بزنيد . هر چه رتبه شما از محدوده بدبينانه بالاتر  باشد شانس قبولي شما در انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 بيش تر بوده و هرچه از محدوده خوشبينانه پايين تر باشد شانس قبولي كمتري خواهيد داشت . به آن دسته از داوطلبان رشته مهندسي شيمي بيوتكنولوژي و داروسازي كه قصد شركت در انتخاب رشته تكميل ظرفيت دانشگاه هاي دولتي را دارند پيشنهاد مي كنيم مقاله رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي شيمي بيوتكنولوژي و داروسازي 96 را مطالعه نمايند .

 

رشته محل رتبه قبولي بدبينانه رتبه قبولي منطقي رتبه قبولي خوشبينانه
مهندسي شيمي - بيوتكنولوژي - واحد تهران شمال 855 الي 962 963 الي 1174 1175 الي 1336
مهندسي شيمي - بيوتكنولوژي - واحد شهرضا 1939 الي 2181 2184 الي 2663 2666 الي 3030
مهندسي شيمي - بيوتكنولوژي - واحد تهران مركزي 1024 الي 1152 1153 الي 1406 1408 الي 1600
مهندسي شيمي - بيوتكنولوژي - واحد شهرضا 300 الي 337 337 الي 412 412 الي 468
مهندسي شيمي - بيوتكنولوژي - واحد علوم و تحقيقات 247 الي 278 278 الي 339 339 الي 386
مهندسي شيمي - بيوتكنولوژي - واحد تهران مركزي 616 الي 693 694 الي 847 848 الي 963


 

 


انتخاب رشته تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي شيمي بيوتكنولوژي و داروسازي دانشگاه آزاد 96

آنچه در اختيار شما قرار داده شد آمار رتبه قبولي تكميل ظرفيت كنكور ارشد رشته مهندسي شيمي بيوتكنولوژي و داروسازي در دانشگاه آزاد مي باشد . قطعا اين آمار به طور صد در صد نمي توانند قبولي شما را در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 تضمين كنند ولي راهنماي خوبي براي شركت كنندگان در تكميل ظرفيت مي باشند . به داوطلباني كه قصد شركت در تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد سراسري 96 را دارند نيز پيشنهاد مي كنيم ، براي بررسي شانس قبولي خود مقاله رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد را مطالعه نمايند . براي پيگيري زمان دقيق اعلام نتايج ، مقاله اعلام نتايج تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 96 را مطالعه كنيد .
متقاضيان شركت در آزمون كارشناسي ارشد سال بعد نيز مي بايست با مطالعه مقالات راهنماي ثبت نام كارشناسي ارشد 97 و ثبت نام كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 97 پيگير زمان و نحوه ثبت نام باشند .

در صورتي كه با مطالعه اين مقاله پاسخ پرسش هاي تان پيرامون تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي شيمي بيوتكنولوژي و داروسازي نيافته ايد مي توانيد با مركز مشاوره تحصيلي هيوا تماس گرفته و پاسخ پرسش هاي خود را از طريق خدمات مشاوره تحصيلي تلفني هيوا دريافت كنيد .

 


 

منبع : رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي شيمي بيوتكنولوژي و داروسازي دانشگاه آزاد 96
هيوا , مشاوره تحصيلي , مشاوره تلفني , مشاوره تحصيلي تلفني , كارشناسي ارشد دانشگاه علمي كاربردي , انتخاب رشته كارشناسي ارشد , برنامه ريزي براي كنكور ارشد , ثبت نام كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد  , تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد , تكميل ظرفيت كنكور سراسري كارشناسي ارشد , كارشناسي ارشد فراگير پيام نور , ليست رشته هاي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد , كارشناسي ارشد بدون كنكور , ليست رشته هاي كارشناسي ارشد وزارت بهداشت , ثبت نام آزمون وكالت  , ثبت نام كارشناسي ارشد فراگير پيام نور 96 ,اعلام نتايج كنكور كارشناسي ارشد ,  شهريه كارشناسي ارشد شبانه غيرانتفاعي پيام نور پرديس خودگردان , شهريه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد , اعلام نتايج تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد  , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزادرتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم جغرافيايي , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم جغرافيايي دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد تربيت بدني , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد تربيت بدني دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم تربيتي , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حقوق , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حقوق دانشگاه آزاد  , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد روانشناسي ,رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد روانشناسي دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت دولتي ,رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زيست شناسي سلولي و مولكولي , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي عمران , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي عمران دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد شيمي , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زيست شناسي سلولي و مولكولي دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي برق , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي برق دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فيزيك , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد فيزيك دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد شيمي دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت دولتي دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حسابداري  , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد حسابداري دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم تربيتي دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زبان و ادبيات انگليسي , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت صنعتي دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت صنعتي , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي شيمي بيوتكنولوژي و داروسازي دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي صنايع , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي شيمي , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم سياسي و روابط بين الملل دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم ارتباطات اجتماعي , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم اجتماعي دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد علوم اقتصادي , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي علوم قرآني , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد زبان شناسي , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت كسب و كار MBA دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مترجمي زبان انگليسي دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد معماري دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد معماري , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات IT , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت كسب و كار MBA , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد صنايع غذايي دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت مالي دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مشاوره دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مديريت مالي , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد رياضي , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات IT دانشگاه آزاد , رتبه قبولي تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد مهندسي صنايع دانشگاه آزاد